Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Applikationscenter Stamping and Forming Center of Excellence

Med centret vill vi skapa ett applikationscenter för processutveckling, provning och materialkaraktärisering av plåt och multimaterial.

Stamping and Forming Center of Excellence drivs av RISE tillsammans med Techtank Advanced Engeneering Alliance. Centrets fokus är formade och pressade produkter och komponenter. Experter från olika discipliner med ett helhetsperspektiv på industrins utmaningar och möjligheter kan anlitas för materialtester och karakterisering. Vi genomför FoU-projekt inom simulering, formningsprocesser, tribologi och verktygsframtagning. I centret finns även expertis inom automation, fogning och utrustning.

Stamping & Forming Center of Excellence riktar sig till företag som vill samarbeta med andra företag, institut och högskolor kring teknikutveckling och innovation.

Aktiviteter för medlemmar

Centret baseras på systematisk behovs- och omvärldsanalys. Som medlem får du bland annat ta del av följande aktiviteter:

  • Enskild behovskartläggning  med systematisk analys av ditt företags utvecklingsbehov
  • Möjlighet att delta i samverkansprojekt, baserat på medlemsföretagens gemensamma utvecklingsbehov och aktuell omvärldsbevakning
  • Du får ta del av studier och projekt som RISE genomfört och som bedöms vara betydelsefulla 
  • Inbjudan till utbildningar och seminarier 
  • Inbjudan till studiebesökt hos andra företag men även till konferenser och mässor
  • Nätverksträffar där du kan utbyta erfarenheter och kunskaper med andra 
  • Medlemsblad, 3-4 gånger om år, som bevakar utveckling, nyheter och händelser inom plåtformning
  • Inbjudan till Techtank Conference, en årlig konferens med inriktning på formning och pressning
     

Fakta om nätverket

Namn

Applikationscenter Stamping and Forming

Medlemskap

Kontakta oss för mer information och för att bli medlem. Se kontaktuppgifter nedan.

Behandling av dina personuppgifter

Martin Ohlsson

Kontaktperson

Martin Ohlsson

Forskare

+46 10 228 48 21

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Wiklund

Kontaktperson

Daniel Wiklund

Enhetschef

+46 10 228 48 33

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Nätverk

Nätverket Stamping & Forming Center of Excellence

Nätverket Stamping & Forming Center of Excellence riktar sig till organisationer som vill ha ett utbyte med andra företag och forskare, vill veta vad som händer i Sverige och internationellt och vill kunna påverka RISE forskni…
Test & demo

Pressning och formningscenter

Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. RISE stamping och forming center i Olofström…
Område

Lättvikt

Utvecklingen av lättviktslösningar drivs av globala klimat- och resursutmaningar. Med lättare produkter kan utsläpp och energianvändning minska. Det ger både mindre klimatpåverkan och starkare konkurrenskraft. Flera branscher har …
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Tjänst

Karakterisering av metalliska plåtmaterial

Fullständigt materialkarakteriseringspaket där ett flertal tester ingår för att skapa en fullständig karakterisering av provmaterialet.
Tjänst

Semiindustriell provning-Klipp av plåtmaterial

Utprovning av verktygsmaterial med olika värmebehandlingar och hårdgörningsmetoder (verktygskoncept) mot olika plåtmaterials kvalitet.
Tjänst

Semiindustriell provning - Formning av plåtmaterial

Utprovning av verktygsmaterial med olika värmebehandlingar och hårdgörningsmetoder (verktygskoncept) mot olika plåtmaterials kvalitet.