Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera ytskikt på ett effektivt sätt.

IR-härdning av pulverlackerade komponenter

Ytbehandling och ytskikt måste ständigt utvecklas för att möta nya krav från omvärlden. Vi erbjuder optimering och utvärdering av storskaliga industriella ytbehandlingsmetoder som förbehandling, lackering, rengöring, varmmetallisering men även processer som lokal värmebehandling och ytbeläggning.

Utvärdera ytbehandlingsprocesser

Genom att vi kontinuerligt utvärderar processer för ytbehandling håller vi oss uppdaterade och behärskar processerna. Vi har flexibla pilotanläggningar och lackeringsanläggningar och lång erfarenhet av att jobba tillsammans med fordons- och metallindustrin både nationellt och internationellt.

Samverkan och projekt inom ytbehandling

Vi samverkar med industrin i stora projekt men utför även mindre uppdrag. Större projekt innefattar ofta kartläggning, finish, prestanda och stöd vid optimering av processer för ytbehandling. Mindre uppdrag utförs i laboratorium där vi mäter ytskiktens egenskaper och utseende, genomför miljö- och korrosionsprovning, fastställer ytors renhet genom ytanalyser och utför analyser av partikelrenhet.

Vi kan hjälpa er med följande:

 • rengöring och tvättprocesser
 • förbehandling 
  • torr förbehandling med plasma eller laser
  • våtkemisk förbehandling
 • pulver- och våtlackering
 • kemisk och elektrolytisk ytbehandling
 • miljöanpassad lackering
 • ugnskurvor, uthärdningsgrad
 • utvärdering av korrosionsegenskaper
 • ytkaraktärisering
 • provning och utvärdering av t ex lacksystem och termiskt sprutade skikt
 • mätning av partikelrenhet

Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

+46 10 228 47 44
charlotte.ireholm@ri.se

Läs mer om Charlotte