Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ventilation och luftrening för en bra luftkvalitet inomhus

Människor vistas idag ca 90 % av sin tid inomhus där bra luftkvalitet är mycket viktigt för hälsa, välmående och produktivitet. För detta krävs ett väl fungerande ventilationssystem som för bort de föroreningar som alstras från människor och de verksamheter som sker inomhus. Men systemet ska också kunna rena, konditionera och tillföra tillräcklig m

Ventilationssystemen och deras ingående komponenter såsom fläktar, motorer och värmeväxlare har succesivt blivit allt effektivare de senaste decennierna. Genom digitalisering och IT samt ökad mät- och beräkningskapacitet till allt lägre kostnader har potentialen för energieffektivisering ökat ytterligare. Sensorer som mäter till exempel koldioxid innebär att ventilationen kan anpassas till behovet och därigenom minskas energibehovet. Men när systemen blir allt mer komplexa ökar också behovet av att öka kunskapen hos brukare och driftspersonal. Detta då det är viktigt att energieffektiviserande åtgärder inte sker på bekostnad av luftkvalitet och termisk komfort.

Inom RISE bedrivs, i samarbete med industrin, forskningsuppdrag inom ventilation och lufthandling. Det utförs också en stor mängd standardiserade provningar av egenskaper hos komponenter och delsystem såsom luftfilter, spisfläktar och -kåpor, värmeväxlare, fläktar, kanalsystem, till- och frånluftsdon, etc. RISE är ackrediterat för de flesta typer av provningar som görs inom ventilation och luftbehandling. RISE deltar också aktivt i SIS standardiseringsarbete inom ventilation och luftbehandling. För vår egen forsknings- och provningsverksamhet, men också som en tjänst till våra kunder, har vi även en relativt stor ackrediterad verksamhet där vi kalibrerar olika storheter kopplade till luftbehandling såsom lufthastighet, luftflöde, relativ luftfuktighet och daggpunkt.

RISE medarbetare har tillsammans en mångårig och bred kunskap och erfarenhet av att bedriva forsknings- och provningsverksamhet inom området ventilation och luftbehandling, både avseende luftkvalitet och termisk komfort men också avseende energieffektiva värme och ventilationssystem. RISE är också mycket aktiva när det gäller informations- och kunskapsspridning kring ventilation och luftrening. Detta sker genom forskningsrapporter, utbildningar, konferensdeltagande, vetenskapliga artiklar och artiklar i branschtidningar.

Svein Ruud

Kontaktperson

Svein Ruud

Teknisk lic

+46 10 516 55 14

Läs mer om Svein

Kontakta Svein
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.