Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvinning av protein

<p>Proteinråvaran mals till ett fint mjöl, men ofta önskas ett mjöl med högre proteinhalt än vad råvaran naturligt ger. Metoden för utvinning av protein beror på vilken produkt som ska tillverkas, vilken proteinhalt som önskas eller vilken funktion proteinet ska&nbsp;ha. RISE har expertis, metoder och utrustning för produktion av bulkprotein men också för </p>

Luftfraktionering – ger proteinmjöl för livsmedel

Vid luftfraktionering används en vindsikt, i vilken luft passerar genom mjölet och det separeras tack vare att olika beståndsdelar har olika densitet. Exempelvis kan protein separeras från stärkelse. RISE har bland annat jobbat med luftfraktionering av åkerbönor, havre och ärtor. Våra försök visar att vi med luftfraktionering kan öka proteinhalten i ett mjöl från cirka 30 procent till cirka 50 procent.

RISE har expertis, metod och utrustning för att genomföra såväl små som stora uppdrag kring luftfraktionering av protein från alla typer av proteinråvaror.

Våtextraktion – renar och ökar proteinhalten

Med hjälp av olika våtkemiska processer kan proteinet i ett råmaterial renas fram till ett koncentrat eller isolat med en proteinhalt på upp till 85 procent. Genom att variera pH eller tillsätta salt i kombination med olika förbehandlingar som malning och avfettning kan extraktionen styras till önskat resultat. 

Våtextraktion är ett kraftfullt verktyg för att styra mot önskade egenskaper hos proteinet, till exempel reducera bismaker eller optimera texturgivande egenskaper. Genom våtextraktion kan vi få en högre proteinhalt såväl som förbättra funktionen och användbarheten hos proteinet.

Enzymbehandling – för effektivare utvinning av protein

Extraktionen av protein från växtbaserade råvaror kan förbättras genom enzymatisk behandling vid olika stadier i utvinningsprocessen. Det kan göras som en förbehandling till extraktionen där olika hydrolytiska enzym som cellulas, proteas, xylanas, pectinas eller amylas kan användas för att bryta ner växtcellväggar och på så sätt ökat utbytet av protein.

Enzymatiska behandlingar för kontrollerad hydrolys kan även användas som efterbehandling för att styra funktionaliteten hos det utvunna proteinet mot önskad egenskap i slutprodukt. Exempelvis kan vi påverka proteinets löslighet, emulgering samt skummande- och vattenhållande förmåga.

Kromatografi – förfinad process för bland annat läkemedel

RISE har expertis och instrumentering för att kunna gå från analytisk- till processkala inom kromatografi, en förfinad separationsprocess. Kromatografi kan används för att få fram en upprenad proteinfraktion. Det kan också användas för att få fram en fraktion med proteiner med liknande egenskaper eller, till och med, isolera ett enskilt protein. Detta kan vara nödvändigt vid framställning av exempelvis läkemedel och medicintekniska produkter

 

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag med utvinning av protein.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.