Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvecklings- och tillväxtmarknader - vatten och avlopp

Inom expertisområdet arbetar vi för att bidra till långsiktigt hållbara innovationssystem och projekt på marknader utanför EU och USA, inom vatten, sanitet och hållbar resurshantering.

För att uppfylla FNs hållbarhetsmål finns det ett stort behov internationellt av innovation inom vatten, sanitet och hållbar resurshantering. Hållbarhetsmålen relaterar till varandra på olika sätt, där uppfyllande av exempelvis sanitetsmålen med fokus på resursåterföring kan positivt påverka flera andra mål. Det är också så att uppfyllandet av vissa mål står i ett motsatsförhållande till andra mål. Arbetet med Agenda 2030 är därför komplext och kräver sektorsöverskridande samarbete, innovation och utveckling. 

 

Vår roll på RISE är att arbeta för långsiktigt hållbara innovationssystem och projekt, hållbar institutionell utveckling samt att arbeta med kapacitetsutveckling med hög samhälls- och kundnytta. Inom expertisområdet Utvecklings- och tillväxtmarknader har vi samlat kunskap och kapacitet med bred internationell erfarenhet (Afrika, Asien och Latinamerika) främst inom områdena: sanitet, projektplanering, och projektledning. Vi arbetar sektorsövergripande, inkluderande och med slutanvändarfokus oavsett om det handlar om forsknings-, utvecklings- eller implementeringsprojekt.

 

Exempel på nyligen genomförda eller pågående projekt:

  • Hållbar Innovation i Kris och Katastrof - Utveckling av en innovationsplattform för att öka Sveriges export av hållbara lösningar i kris- och katastrofsituationer (http://www.sustainnovaid.org/).
  • China EU Water Platform – en platform som stöttar samarbete mellan Kina och EU rörande policyutveckling, forskning och affärsutveckling, särskilt i relation till hantering av dagvatten https://cewp.eu/
  • Anpassning och innovation i sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem i Kampala, Uganda.
  • Hållbarhetsanalys av olika sanitetssystem i Bolivia.

 

Sten Stenbeck

Kontaktperson

Sten Stenbeck

+46 10 516 63 37

Läs mer om Sten

Kontakta Sten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.