Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av nya innovativa träbaserade material och produkter

<p>Vi utvecklar produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.</p>

Tillverkning och användning av byggnadsmaterial står för en betydande del av CO2 utsläppen inom samhällsbyggnadssektorn. Vår grundidé handlar om att förädla skogsråvara eller annan förnybar biomassa till nya innovativa material och produkter, främst för bygg- och möbeltillämpningar.  Detta gör vi genom att utveckla nya teknologier så att vi kan framställa gröna, säkra träbaserade och resurseffektiva material.

Trä är ett spännande och komplext material som är ”designat” för att brytas ner i naturen. Det gör att trä har dålig beständighet mot röta, mögel, UV ljus, fukt, brand och skadedjur. På RISE arbetar vi med träskydd genom bland annat ytbehandling, impregnering och modifiering för att öka materialets motstånd mot dessa faktorer.

Utöver olika former av träskydd arbetar vi också med utveckling av limmade träprodukter och kompositmaterial, exempelvis fiberskivor, plywood, OSB skivor, korslimmat virke, limträbalkar och trä-plastkompositer (WPC). Några specifika saker som vi tittar på inom RISE är limning, limfogars beteenden vid brand och biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade limmer.

Vår expertis innefattar bland annat träteknologi, mikrobiologi, nedbrytningsmekanismer, ytkemi och materialvetenskap, limning, strukturkarakterisering

Är ni producenter eller användare av träbaserade material och produkter och stöter på utmaningar med att använda trä, kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning. Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder, både i industriuppdag men också i offentligt finansierade forskningsprojekt.


Kontaktperson

Marielle Henriksson

Kompetensplattformsledare

+46 10 516 62 58
marielle.henriksson@ri.se

Läs mer om Marielle