Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tjänstefiering och marknadsutveckling av mobilitetstjänster

Dagens mobilitet, hur människor och gods transporteras, är under stark förändring. Den tekniska utvecklingen är i en spännande utvecklingsfas med självkörande teknik, nya sätt att dela transporter och helt nya fordonstyper. Samtidigt ökar behoven av minskade bilköer i städerna och att möjliggöra transport för alla, både i städer och landsbygd.

Parallellt med ny teknik och ökad digitalisering utvecklas affärsmodellerna. Fordonstillverkare experimenterar med nya sätt att dela sin bil och med tjänster där man istället för att köpa bilen prenumererar på mobilitet. Nya aktörer och nya typer av fordon utvecklas. Digitala plattformar, som Uber för nya typer av samåkande “ridehailing” och elskotertjänster som VOI, har på många sätt utmanat marknaden. 

På RISE har vi en portfölj av projekt som till stor del syftar till utveckla mobilitetstjänster för att stimulera marknadsmognad och produktutveckling, genom proof of concepts (POC) i utvecklingsfaser nära marknadsintroduktion. I samarbete med företag och offentlig sektor sätter vi upp experiment, bygger prototyper och genomför försök i verkliga miljöer med riktiga användare för att:

  • identifiera och utveckla tekniska möjligheter,
  • hitta affärsmodell, nytta och och relevans för intressenter i alla sektorer,
  • identifiera roller i ekosystem och organisation,
  • studera regelverk och policyaspekter och
  • bygga praktisk know-how och kompetens.

Nya tjänster, nya fordon och nya roller utmanar befintliga regelverk. Därför är en viktig del av vårt arbete regelverksinnovation och policylabb - där tolkning av befintliga regelverk och utveckling av nya är i fokus för att stimulera en hållbar marknadsutveckling.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på att höra mer.

Birger Löfgren

Kontaktperson

Birger Löfgren

Projektledare

+46 73 685 10 10

Läs mer om Birger

Kontakta Birger
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Gothenburg Green City Zone visar vägen mot framtidens utsläppsfria transporter

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker…
Projekt

Shared Shuttle Services (S3) - fas 2

Nu fortsätter S3-projektet att testa autonoma fordon med en ny rutt på Lindholmen. Den här gången kommer självkörande minibussar betraktas som fortsättning av kollektivtrafik och syfta till att underlätt för de användare som parke…
Projekt

H2020- SHOW- SHared automation Operating models for Worldwide adoption

SHOW-projektet syftar till att skapa en migrationsplan för autonoma transport mot en effektiv och hållbar stadstrafik genom tekniska lösningar, affärsmodeller och prioriterade applikationer. Detta demonstreras med piloter över hel…
Projekt

Safety Case for Autonomous Trucks

Utforska hur man säkert hanterar fjärrassisterade lastbilar med högre hastighet i en blandad trafikmiljö. Säkerhetsfallet undersöks genom testning vid AstaZero, en inhägnad miljö och avslutas med en demonstration på Lindholmen / G…
Projekt

Självkörande landsbygd

Möjligheter och utmaningar för bättre tillgänglighet till kollektivtrafik i hela Sverige
Projekt

LIMA – Lindholmen Integrated Mobility Arena

Mobility-as-a-Service eller Kombinerad mobilitet som tjänst kommer att testas med flera hundra användare på Lindholmen området i Göteborg. Medan MaaS-tjänster redan finns för privatpersoner och hushåll, kan testpersoner använda LI…
Projekt

eSPARK - Utvärdering av elsparkcyklars roll i det fossilfria transport

Elsparkcyklar har blivit en vanlig syn i städer i Sverige och runt om i Europa. Detta har lett till både positiva och negativa reaktioner och frågan är om de bör överhuvudtaget vara en del av ett transporteffektivt samhälle. eSPAR…
Projekt

Drive Sweden Policy Lab 2021/22

Genom policylabbet kan svenska aktörer öka sin kunskap om hur de existerande regelverken stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Gemensamt lyfter vi specifika frågor …