Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Textilarmerad betong (TRC) för hållbara, lättviktiga applikationer

Betong med stålarmering är det mest använda konstruktionsmaterialet i världen. Det är lätt att forma i färskt tillstånd och har god beständighet, även under svåra miljöförhållanden. Stålets funktion i betong är att förbättra materialets draghållfasthet och att kontrollera sprickbildning både under härdningen av det cementbaserade bindemedlet och när betongen belastas. Stål kan korrodera under atmosfäriska förhållanden. I betong är det emellertid skyddat mot korrosion på grund av den höga alkaliniteten (högt pH) i betongen som gör att stålet passiveras. På grund av olika orsaker, som karbonatisering eller kloridinträngning, kan dock stålet förlora sin passivering.

Kolfibertextilarmering
Foto: Urs Mueller

För att undvika stålkorrosion kan man antingen öka betongens täckskikt till en viss minimitjocklek (betongelement blir tyngre) eller ersätta stålarmeringen med ett icke-korroderande material. Det senare kan appliceras i form av textilarmering. Textilarmering är idealisk om tjockleken på ett betongelement måste minimeras, som till exempel hos betongväggar eller fasadpaneler. TRC hjälper till att öka hållbarheten genom att använda mindre material. Textilarmerad betong (TRC) används därför i allt högre grad för tunna betongfasadelement eller till och med för förstärkning av skadat betongelement.

Textilarmering består av ett öppet rutnät eller en nätstruktur. Utformningen av sådan armering gör det möjligt för en finkornig betong att rinna mellan nättrådarna. De fibrer som används är vanligtvis tillverkade av glas, glas tillverkat av basalt, kol eller andra material med hög draghållfasthet. Textilen är i de flesta fall impregnerad med en polymer för att skydda fibrerna under produktionen och från att korrodera i den alkaliska miljön (glas- eller basaltbaserade fibrer), och i vissa fall för att förbättra vidhäftning mellan textil och cementpasta.

Vi kan erbjuda följande kompetens:

  • Utveckling och design av TRC
  • Vägledning för TRC-applikationer
  • Experimentell karaktärisering av mekaniska egenskaper hos TRC på olika forskningsnivåer
  • Numerisk modellering av TRC
  • Hållbarhetsanalyser av TRC
  • Produktionsmetodik för TRC

Du hittar en kompetent partner med RISE, baserat på vår expertis i dessa ämnen, som vi har byggt upp genom många års forskning och utveckling. Kontakta oss gärna om du är intresserad av denna fascinerande nya typ av armerad betong.

Referenser:

M. Flansbjer, N. Williams Portal, D. Vennetti, U. Mueller, Composite Behaviour of Textile Reinforced Reactive Powder Concrete Sandwich Façade Elements, Int. J. Concr. Struct. Mater. 12 (2018) 1–17.

N. Williams Portal, M. Flansbjer, U. Mueller, Analysis of the flexural behavior of textile reinforced reactive powder concrete sandwich elements using optical measurements, in: Eighteenth Int. Conf. Exp. Mech., Brussels, Belgium, 2018.

U. Mueller, N. Williams Portal, V. Chozas, M. Flansbjer, I. Larazza, N. da Silva, K. Malaga, Reactive powder concrete for façade elements – A sustainable approach, J. Facade Des. Eng. 4 (2016) 53–66.

Mer information

I dagsläget används TRC främst i fasader. Detta beror på att textilförstärkning ännu inte är allmänt godkänd för användning i bärande konstruktioner, medan bestämmelser för fasadelement (t.ex. beklädnad eller sandwichelement) är mindre restriktiva. För mer information besök våra projektwebbsidor:

Urs Mueller

Kontaktperson

Urs Mueller

Enhetschef

Läs mer om Urs

Kontakta Urs
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.