Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Strategi- och affärsutveckling för hållbar omställning

Det förändrade affärslandskapet skapar nya affärsmöjligheter och ställer samtidigt krav på företagsledningar att framtidssäkra sina verksamheter; gå från ”svart” till ”grön” omställning. Vi erbjuder expertstöd, utbildning och coachning för de aktörer som vill utveckla en hållbar omställning: skapa nya värden, samt bidra till samhällsnytta & impact.

Förmågan att kunna förstå samtiden, framtiden och omvärlden och kunna förändra sig i det förändrade landskapet i termer av beteenden, livsstilar, regleringar, marknader, värdekedjor och affärsmodeller är mycket utmanande för många företag och andra organisationer som inte aktivt kan, hinner eller ser fördelarna i att ta del i de många sammanhangen som påverkar omställningen, från den ”svarta” till den ”gröna”. Vi ser att fler och fler verksamheter söker förståelse och kunskap hur de kan utveckla sin verksamhet och förmåga att hantera ”det nya”; bidra till en hållbar omställning och skapa samhällsnytta.

Rådgivning för omställning

Vi erbjuder rådgivning för att möta era behov i omställningsresan. I detta ger vi exempelvis expertstöd för att navigera i komplexa innovations- och omställningsprocesser genom samverkan och dialog. Det kan till exempel handla om företag som står inför en större investering som önskar hjälp med att analysera de nyttor och värden – även samhälleliga sådana - som följer av eventuella satsningar och investeringar.

Gemensamma plattformar för samarbete

Vi erbjuder också plattformar, s k omställningslabb. I dessa samlas aktörer för att mötas i gemensamt omställningsarbete. Aktörer kan vara nya bolag, befintliga företag eller offentlig sektor. Dessa labb, forum och arenor kan utformas efter de behov som föreligger hos er. Genom workshops och möten möjliggörs också nära tillgång till hela RISE (3000+ experter) expertis inom en bredd av områden. Exempelvis kan nya samarbeten och affärsmöjligheter skapas.

Expertis inom strategi- och affärsutveckling

Vi erbjuder bred expertis inom strategi- och affärsutveckling. Detta inkluderar också områden såsom framsyn; där vi med omvärldsanalys, scenarioanalys och konsekvensanalys kan planera för framtida möjligheter och driva mot en önskad framtid​, och strategisk färdplanering; där vi arbetar med er vision, mål och strategi för att navigera och kraftsamla i en komplex, snabbrörlig värld. Det finns en bred kompetens och erfarenhet av olika omställningsprojekt inom ett flertal branscher såsom energi- och klimat, transport och mobilitet, och livsmedelsindustrin.

Vi hjälper er att ställa om för framtida stärkt konkurrenskraft​!

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Ökad framtidskunnighet och förmåga att agera i osäkerhet

Utvecklingen går fort. Vår omgivning karakteriseras av stora förändringar. En instabil geopolitik i vår omvärld, en snabbt föränderlig och divergerande lagstiftning och andra samhällskrav, teknikskiften och klimatomställning påver…
Berättelse

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmes…
Berättelse

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE. – Vi behövde göra en forskningsplan för Tra…
Berättelse

Framsyn förutser framtida hot

Att skydda sin verksamhet mot framtida hot är svårt, just för att ingen vet exakt vad som kommer att hända, eller när det kommer att ske. Men med hjälp av det tvärvetenskapliga fältet framsyn blir det lättare att både titta framåt…
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…