Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Självuppvärmning och brandsäker lagring

Den kanske vanligaste brandorsaken i stora bulklager är självantändning. Självantändningen orsakas av självuppvärmning, vilken kan bero på mikrobiell aktivitet, kemisk oxidation eller fysikaliska processer. Självantändning kan inträffa redan efter några få dagar, även om det vanligaste är att lagringen behöver ske i veckor eller månader.

Om självuppvärmningen tar fart och slutligen orsakar en självantändning eller om den avstannar kan vara svårt att avgöra. Detta beror delvis på att det kan vara flera reaktioner och fysikaliska fenomen som sker samtidigt. Det som är känt är att vid en vissa förhållanden som beror på materialet, dess egenskaper och omgivning kommer en kritisk temperatur att uppnås. Vid denna temperatur är värmeutvecklingen i materialet större än den värme som leds bort - Resultatet är en skenande temperatur och antändning.

RISE har bland annat genom kompetensplattformen säker bränslelagring (Fuel Storage Safety) byggt upp en kunskap inom området självuppvärmning. Bland annat inom forskningsprogrammet CECOST har självuppvärmning studerats. RISE har även varit partner i ett antal forskningsprojekt samt varit med i arbetet kring ett antal ISO-standarder inom området. I projektet SafePellets studerade RISE självuppvärmning i fyra olika skalor: mikrokalorimetri (cm3), trådkorgstester (dm3), pilotskaletester i en mindre cistern (m3) samt fullskaletester i en lagringssilo (4000 m3).

För att studera självuppvärmningsbenägenheten hos ett material kan RISE erbjuda traditionella trådkorgstester, men även mikrokalorimetri. Mikrokalorimetri möjliggör tester även vid mer typiska lagringstemperaturer (40 °C till 70 °C).

Baserat på de tester vi kan göra kan vi erbjuda tjänster så som:

  • Utredning av självuppvärmningsbenägenheten och självantändning
  • Riskanalys vid lagring av biobränslen och andra organiska material
  • Framtagande av kinetiska parametrar så som aktiveringsenergi
  • Föreslå lösningar för en säker lagerhållning
  • Föreslå lösningar på förebyggande skyddsåtgärder samt brandbekämpningstaktik

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.