Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Separation av kemiska föreningar

Det är viktigt att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.

I processer finns det behov av att separera och identifiera olika kemiska föreningar och ämnen för att få mer kunskap om innehåll och process. Det går att separera kokvätskor som svartlut, surlut, jästanksprover, lignin, lignosulfonat, hemicellulosa.

Det går även att separera olika organiska syror (ketosyror) som exempelvis levulinsyra, pyrodruvsyra, oxaloacetat, acetoättiksyra, etanol, glycerol och mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, furanderivaten hydroxymetylfurfural (HMF) och furfural. Det går även att mäta organiska syror i svartlutar.

Optiska vitmedel är dyra kemikalier som helst ska fastna på pappersytan och så lite som möjligt hamna i avloppet. Miljöskäl talar också för det senare. Med HPLC-analyser kan såväl kvalitativa som kvantitativa bestämningar av förekomsten av optiska vitmedel göras i såväl papper som i olika flöden runt pappersmaskinen. Vid konkurrentanalyser är det ofta möjligt att avgöra om det använda optiska vitmedlet optiska vitmedlet är av di-, tetra- eller hexatyp. 

Exempel på kemiska föreningar:

Jonföreningar: acetater, borater, bensoater, citrater, cyanider, fuorider, fosfater, karbonater, klordier, nitrater, nitriter, stearater, sulfater, sulfiter.

Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Expertis

Fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användarens skull och att utföra en kvalitetsbedöm…
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Test & demo

FENIX

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för-…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter

När det gäller produkter som används under en längre tidsperiod eller som utsätts för olika miljöförhållanden är det avgörande att de behåller sina egenskaper över tid. Produkter som fortfarande fungerar korrekt och behåller sina …
Tjänst

Effektiv utvärdering av skumdämparlösningar i processindustrin

Genom att använda kundens filtrat eller andra processvätskor kan vi effektivt utvärdera olika skumdämparlösningar utan att det krävs omfattande och kostsamma fullskaleförsök.