Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker bränslelagring

Vår forskningsplattform för säker lagring av bränslen (Fuel Storage Safety) har en samlad kompetens inom brand, risk och säkerhet. Detta omfattar främst fasta biobränslen och avfall, men även vätskeformiga och gasformiga bränslen.

För att minska beroendet och användningen av fossila bränslen ökar utvecklingen och användning av olika förnyelsebara energikällor kraftigt. För att optimera resursanvändningen i samhället ställs också stora krav på återvinning. Detta innebär en omfattande sortering av avfall för att detta skall kunna utnyttjas, antingen som en råvaruresurs eller för energiproduktion. Sammantaget har alltså denna utveckling lett till att det under de senare åren har byggts upp produktionssystem för olika typer av biobränslen samt mellanlager och logistiska system för att hantera avfall som skall återvinnas eller förbrännas.

Hanteringen omfattar mycket stora mängder och till stor del handlar det om olika typer av fasta material, lagring sker då ofta i stora högar av material som beroende på bränsletyp antingen kan vara belägna utomhus eller inomhus i stora lager. Vissa torra material, t.ex. träpellets och träpulver, lämpar sig också för förvaring i silor i mycket stora volymer. Lagring i stora högar är i sig inget nytt men för ett högvärdigt bränsle ställs nya krav på lagringstekniken och dessutom ökar lagringsvolymerna lokalt vid stora mellanlager eller hos stora förbrukare. Lagren behöver ofta lokaliseras nära eller på ett rimligt avstånd från bebyggelse, t.ex. i anslutning till en industri eller kraftvärmeverk. Andra faktorer är egenskaperna hos det lagrade materialet, storleken på högarna respektive silorna, kombination av balning och lagring, där det finns många frågetecken kring brandriskproblematiken. Om inte denna utveckling åtföljs av en relevant riskvärdering och riskreducerande åtgärder finns det stor risk att man ”bygger fast sig” i ett system som kan orsaka stora kostnader i form av direkta och indirekta skador från brand, explosioner, etc.

RISE har under ett antal år bedrivit verksamhet som varit riktad mot säker lagring av träpellets och andra fasta biobränslen, avfall samt olika typer av vätskeformiga drivmedel. Med detta som grund har vi skapat en kompetensplattform för att utveckla området ytterligare. Målet med Fuel Storage Safety är, och har varit, att studera och sprida information gällande alla aspekter på säkerhet vid lagring av bränslen: risker, förebyggande arbete, antändning, brandspridning, detektion, släckning, etc.

Vi hjälper företag, branschorganisationer, myndigheter, räddningstjänster, konsulter och tillverkare av säkerhetsutrustning att ta fram ny kunskap för att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå.

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.