Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvalitetssäkra byggsystem

För att kunna avgöra ett byggsystems funktion och prestanda, inklusive anslutningar och genomföringar, så behöver provning och utvärdering ske av hela systemet. De flesta varianter av tak-, ytterväggar- och grundkonstruktioner samt delar eller skikt av konstruktioner kan utgöra ett system.

Bakgrund

Väggar, golv och tak är uppbyggda av många material och produkter som i bästa fall är CE-märkta för några väsentliga egenskaper. Ofta saknas emellertid information om viktiga egenskaper inom produktens tänkta användningsområde. Risken är därför stor att önskad funktion inte erhålls hos den färdiga konstruktionen. När produkter monteras ska skarvning och anslutningar mot genomföringar och komponenter kunna ske med fullgod funktion, men detta ligger ofta utanför produktens eller komponentens deklarerade område. Ofta saknas det dokumentation om huruvida produkter eller komponenter går att använda i konstruktioner på sådant sätt att konstruktioner uppfyller förväntad funktion. I byggbranschen är det relativt vanligt att produkter byts mot likvärdiga eller att produkter appliceras på eller mot varandra oberoende av fabrikat och kompatibilitet, och samtidigt förutsätts det fungera lika bra. Huruvida produkter kan användas för att skapa en systemfunktion eller helhetsfunktion råder det en oklarhet kring så länge den funktionen inte finns dokumenterad. Detta innebär stora osäkerheter för inblandade parter.

RISE har lång erfarenhet av att testa och undersöka konstruktioner i laboratorium och i fält både i direkta uppdrag och i forskningsprojekt. Vi har sett många fall där brister avslöjas, vid provningar eller skadeundersökningar, på grund av felaktigt projekterade konstruktioner, brister i produkter eller felaktigt eller ofullständigt montage eller bristfällig montageanvisning. Just felaktigt montage kan vara svårt eller omöjligt att avgöra framförallt om det saknas tydlig monteringsanvisning eller att den inte är verifierad. RISE har lång erfarenhet av att kontrollera montage av certifierade produkter, lösningar och konstruktioner. Även här ser vi att det är vanligt med brister framförallt i början när företag startar upp kvalitetssäkring av montage eller byter personal. Vi ser också att personal inte upptäcker egna brister i utförande trots att egenkontroll skett. Ett problem som vi också ser är att personal i branschen ibland tar sig rätten att hitta på egna lösningar trots att det redan finns en lösning som är verifierad och ska användas. Detta gör det onödigt riskfyllt för alla parter.

RISE har certifieringsregler och kravspecifikationer som svarar mot de svenska byggreglerna. För att undersöka att byggsystemet uppfyller kraven så används specificerade metoder. Vid provning av egenskaper och funktion används standardiserade metoder och i de fall det saknas standardiserade metoder så har RISE utvecklat egna metoder eller så utvecklas nya metoder. RISE är ackrediterad för många provningsmetoder och som kontrollorgan.

Säkerställd funktion

Att ha byggsystemets egenskaper och funktioner deklarerade är grundläggande uppgifter som måste finnas vid projektering av konstruktioner och byggande och är egentligen ett krav i Boverkets byggregler. Dessutom behöver monteringsanvisningar överensstämma med det utprovade systemet. Detta är viktiga förutsättningar att veta före leverans av ett system och innan en byggnad börjar byggas.  
 

Fördelar med kvalitetssäkring

Att använda sig av verifierade lösningar och konstruktioner underlättar många skeden i byggprocessen från projektering, bygglov, kontrollplan till byggnation med accepterad kontrollplan och tillstyrkt slutbesked. Dessutom vet man innan byggprocessen drar igång att det finns rätt förutsättningar för att bygga riktigt. Trenden är att fler och fler ställer högre krav på att använda kvalitetssäkrade konstruktioner/byggsystem vilket är en utveckling och riktning som är nödvändig utifrån miljö- och hållbarhetsmål samt minimera oförutsedda kostnader för alla inblandade parter.

Lars Olsson

Kontaktperson

Lars Olsson

Forskare

+46 10 516 50 23

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.