Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Proaktiv governance – organisera för bättre beslutsfattande

Proaktiv governance är utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Proaktiv governance leder till framsynta beslut och agilt agerande och är en kapacitet som bidrar till att leda innovation, styra förändring och accelerera omställning.

Proaktiv governance innefattar framtidskunnigt ledarskap, kontinuerlig omvärlds- och trendspaning, strategisk framsyn, samt aktionsorienterat beslutsstöd – allt syftar till att fatta bättre, mer framsynta, beslut.

Utifrån proaktiv governance skapas bättre organisatoriska förutsättningar för beslutsfattande inom allt från den dagliga verksamheten – vad vi ska fokusera på just nu – till långsiktiga planer och framtagning av policy, strategi eller färdplaner. Metodik från framsyn ger en gemensam bild av omvärlden och ett ramverk att blicka in i framtiden och genomföra långsiktig planering – och även snabbare identifiera och reagera på signaler i nutiden som indikerar att planer behövs läggas om. Proaktiv governance innefattar nya sätt att organisera inom verksamheter och i samverkan, exempelvis genom nya ytor för samarbete.

Varför proaktiv governance?

En ny värld håller på att växa fram, alltmer definierad av intensifierade klimatförändringar och snabb teknisk utveckling som kommer att förändra många branscher, industrier, och det samhälle vi lever i. Förändringstakten accelererar vilket ställer högre krav på hur organisationer och samverkansinitiativ organiseras för att möta utvecklingen.

Proaktiv governance handlar om att utveckla sätt att organisera för att möta den nya värld om vi går emot, att lyfta blicken mot längre tidshorisonter för att tidigare kunna se de framväxande utmaningar och möjligheter som en föränderlig omvärld för med sig. Genom att integrera ett proaktivt arbetssätt kan organisationer bli mer resilienta – att systematiskt använda sig av framtiden i sitt beslutsfattande bygger upp en större beredskap och gör det möjligt att snabbt reagera och agera på nya trender och utvecklingar.

Proaktiv governance handlar också om att medvetet staka ut sin egen väg, dra nytta av möjligheter och aktivt driva utvecklingen mot en önskad framtid - som att exempelvis frigöra potential i teknik och innovation eller ta en ledande position inom hållbarhet.

Målgrupper och erbjudande

Proaktiv governance är lika relevant för enskilda organisationer som inom samverkansprojekt mellan flera aktörer som står inför stora utmaningar. Nuvarande organisationsformer kan analyseras och utvecklas för att skapa förutsättningar för mer proaktivitet och möjliggöra mer effektiv samverkan och agilare förändringsarbete.

I partnerskap med RISE kan exempelvis näringsliv, offentlig sektor, branscher, städer och regioner förvänta sig skräddarsydda projekt och uppdrag utifrån reella behov.

  • RISE erbjuder erfarna processledare, metodisk kunskap, samt tematisk och teknisk expertis som stödjer beställarens
  • RISE är en trovärdig, oberoende part mitt i svenska innovationssystemet, med lokal närvaro som arbetar med näringslivets och offentlig sektors behov, samhällsutmaningar och omställning

Vad är proaktiv governance?

Proaktiv governance har sin engelska motsvarighet i begreppet anticipatory governance, med rötter i bland annat vetenskapliga fälten framsyn (eng: foresight) och framtidskunnighet (eng; futures literacy), militärt beslutsfattande, och statsvetenskap. Governance kan definieras som: handlingen eller processen att styra och leda eller ha uppsikt, över kontrollen och riktningen på något (som ett land eller en organisation). (merriam-webster.com)

Proaktiv governance är en form av governance innovation, vilket RISE definierar som: innovation i processer, samverkan och policy; beslutsfattande, (själv)styre, ledarskap, organisering och resiliens.

Daniel Bengtsson

Kontaktperson

Daniel Bengtsson

Senior Projektledare

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Governance låter oss lösa gemensamma samhällsutmaningar

Hur ser framtidens samhälle ut? Och hur ska det fungera? Här hittar vi sällan svaren i dagens samhällsmodeller och organisationer, som har svårt att både föreställa sig och ställa om till nya samhällen och system. Genom att arbeta…
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…
Berättelse

Omställningslyftet framtidssäkrar svenskt näringsliv

Vi vill nå 1,5-gradersmålet, men hur kan enskilda företag egentligen bidra och samtidigt stärka sin konkurrenskraft? Omställningslyftet gör det enklare för företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet.
Projekt

Mobilisering för ett nationellt Governance Innovation Center

RISE mobilisering för ett nationellt Governance Innovation Center verkar för att förbättra förutsättningar, arbetsformer och stöd för att på sikt tillsammans med flera olika aktörer kunna etablera en nationell satsning, en svensk …

Governance Innovation Sverige - Lanseringsevent

Välkommen att delta i lanseringseventet för Governance Innovation Sverige (GIS) - en digital arena för att öka samhällets förmåga att genomföra komplexa samhällsförändringar. Var med och utforska hur vi kan navigera en ökande komp…
Projekt

LOFT – Leda och organisera förnyelse och transformation

För att medborgare ska kunna erbjudas väl utformade och hållbara offentliga tjänster i en föränderlig värld, är kommuners förmåga till förnyelse och transformation grundläggande. LOFT är ett partnerskap där kommunledningar tillsam…