Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Position, navigation och tid

Teknikutvecklingen i samhället går allt snabbare. Bestämning av position, navigation och tid ingår i det dagliga livet oavsett om man köper en bussbiljett, handlar mat, kommunicerar via mobiltelefon eller letar efter en adress och för att dessa funktioner skall fungera klanderfritt måste det finnas distribution och spårbarhet.

Positionering, navigation och tid är en grundförutsättning för utvecklingen som sker inom aktiv säkerhet, kraftförsörjningsbranschen, finansmarknaden, men också i utmanande miljöer som skogs- och gruvindustrin. Specifika satsningar är: 

  • Högprecisionsmätningar med GNSS
  • Undvikande av fordonskollisioner genom positionsbestämning och kommunikation
  • Aktiv säkerhet för sårbara trafikanter som fotgängare och cyklister
  • Inomhuspositionering
  • Synkroniseringstjänster till kraftförsörjningsindustrin
  • Autentiserade tidstjänster till finansmarknaden

En stor utmaning är att veta att informationen är korrekt samt att den går att lita på gällande synkronisering, tid och position. Vad finns det för alternativa system som kan öka redundansen?

RISE skapar alltid ett mervärde för dig som kund och vårt erbjudande sträcker sig från att utvärdera/lösa ett delmoment till att ta ett helhetsåtagande av en problemställning oavsett komplexitetsnivå gällande tid, frekvens, synkronisering och positionering. RISE har lång och gedigen erfarenhet av att forska/utveckla PNT system både internationellt som nationellt.

Sven-Christian Ebenhag

Kontaktperson

Sven-Christian Ebenhag

Forskare

Läs mer om Sven-Christian

Kontakta Sven-Christian
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.