Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Öppen programvara

Öppen programvara (öppen källkod) kan medföra ökad effektivitet, innovation och konkurrens. Dock finns flera utmaningar som kan försvåra värdeskapandet. RISE bedriver aktiv forskning och samverkan för att hjälpa samhället i stort hantera dessa och därigenom möjliggöra en säker och hållbar användning, utveckling och samverkan runt öppen programvara.

Aktiv samverkan runt utveckling av öppen programvara är en ofta en förutsättning för värdeskapande och riskhantering.

Öppen programvara (även kallat öppen källkod eller eng. Open Source Software) utgör en kritisk typ av byggkloss i vår digitala infrastruktur. 90 % av dagens programvara innehåller öppen programvara. Andel kod i företags kodbaser som utgörs av öppen programvara har de senaste åren ökat från 36% under 2015 till 75% under 2020. Inom industri, och i tilltagande grad även offentlig sektor, sker samverkan horisontellt och vertikalt kring gemensamma infrastrukturer, verktyg och plattformar.

Genom att samverka kring utvecklingen av den öppna programvaran främjas ökad effektivitet, innovation och nya affärsmodeller. Genom att inlåsningar till enskilda leverantörer och tjänster kan undvikas främjas även digital suveränitet, konkurrens och en hållbar dataförvaltning. Övergripande har det även visats medföra en samhällsekonomisk tillväxt med utslag på BNP.

För att skapa värde i likt detta krävs dock vanligen att det sker en aktiv utveckling av den öppna programvaran inom dess tillhörande utvecklingsnätverk (eng. community). En aktiv och hållbar utveckling är även en förutsättning för att minska risken för att sårbarheter uppstår och att programvaran förblir säker för dess användare. Likaså är det kritiskt att veta vad som delas i relation till affärshemligheter, säkerhet och integritet, samt om det finns potential för extern samverkan.

Inom RISE har vi erfarenhet av forskning och att genom aktiv samverkan stödja både industri och offentlig sektor i att hantera dessa utmaningar. Områden vi arbetar inom omfattar exempelvis:

  • Uppstart och facilitering av utveckling och samverkan inom nya öppna programvaruprojekt
  • Introduktion och tillämpning av processer och utvecklingsmetodik för öppen programvara internt inom en organisation
  • Hantering och beaktning av licensval och licensuppfyllnad (eng. compliance) kopplat till öppen programvara
  • Analys av sårbarhetsrisker gällande öppna programvaruprojekt, samt hur dessa kan reduceras proaktivt
  • Beslutsprocess kring huruvida en programvara, eller del därav, bör öppnas upp, och i så fall hur, vart, och när
  • Identifiering av kritiska öppna programvaruprojekt där inflytande behövs, samt hur detta inflytande kan upprättas
  • Anskaffning av öppen programvara och upphandling av kringtjänster för offentlig sektor

Gemensamt för vårt arbete inom dessa områden och övergripande mål är att hjälpa våra partner och samhället i stort använda, utveckla och samverka kring öppen programvara på ett säkert, hållbart och värdeskapande sätt. Vi hoppas därigenom vara med till att bidra till en accelererad och värdeskapande digital transformation både inom Svensk industri och offentlig sektor.

Johan Linåker

Kontaktperson

Johan Linåker

Forskare

+46 10 228 43 07

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sachiko Muto

Kontaktperson

Sachiko Muto

Forskare

+46 10 228 42 25

Läs mer om Sachiko

Kontakta Sachiko
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.