Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mervärden i ekonomiska analyser

RISE kan hjälpa er att synliggöra och värdesätta olika värden som uppkommer i samband med en förändring och på så sätt mer holistiskt bedöma värdet av exempelvis en ökad energi- och resurseffektiviseringsåtgärd.

I samband med en förändring uppkommer olika kostnader och nyttor. De positiva effekter som uppkommer, utöver de direkt förväntade effekterna som genereras till följd av åtgärden, kallas generellt för mervärden. I energisammanhang specifikt benämns dessa värden ofta som Non Energy Benefits (NEBs) och relaterar alltså till positiva effekter, utöver energieffekter, som uppkommer till följd av implementering av energieffektiva åtgärder. 

Olika typer av mervärden kan uppkomma vid en förändring; direkta ekonomiska värden, miljörelaterade värden och sociala värden. Genom att identifiera, värdesätta och belysa dessa värden skapas en mer sann bild av de effekter som uppkommer, och dess påverkan på alla hållbarhetsdimensionerna. Kunskap om uppkomna värden kan t.ex. användas för att utvärdera investeringar, prognostiserande innan investeringar genomförs, för att skapa rättvisa underlag vid upprättandet av avtal mellan olika parter (t.ex. när avtal ska upprättas vid symbiossamarbeten/samarbeten för ökad resurseffektivitet), eller skapa underlag för att söka finansiering till olika investeringar genom att visa på de olika typer av värden som kan uppkomma.

På RISE använder vi bland annat metoderna Social Return On Investment (SROI) och kostnads-nyttoanalyser (CBA) för att inkludera mervärden i ekonomiska analyser. Dessa är generiska metoder som kan anpassas efter det system och de förändringar som man vill studera. Metoderna kan också anpassas för att täcka in olika typer av värden. Genom metoderna kan man mäta och följa upp effekterna av olika insatser och förändringar, dvs effekterna identifieras, kvantifieras och om möjligt värderas monetärt i analysen.

På RISE jobbar vi med att utveckla och integrera metoderna för nya tillämpningar. Dom kan t.ex. användas för att få en ökad holistisk förståelse för vilka värden som uppkommer i samband med resurseffektiva samarbeten mellan parter inom en industriell och urban symbios eller vid energiinvesteringar i t.ex. förnybara och decentraliserade energilösningar, inom digitalisering eller i stadsutvecklingsprocesser.

Exempel på projekt där RISE deltagit och där mervärden inkluderats i ekonomiska analyser är: CORALIS som syftar till att utveckla och demonstrera hållbara lösningar för industriell symbios, SIGURD som handlar om stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden och ERUDITE som handlar om att utöka den digitala innovationer i på landsbygd och i städer.

Är ni intresserade av samverkan inom området och vill öka er kunskap kring vilka värden som uppstår i samband med olika förändringar och resurseffektiva åtgärder, är ni välkomna att kontakta oss för en diskussion!

Håkan Cavenius

Kontaktperson

Håkan Cavenius

+46 73 065 18 93

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sandro Benz

Kontaktperson

Sandro Benz

Projektledare

+46 73 901 16 85

Läs mer om Sandro

Kontakta Sandro
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.