Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

MASSATEKNOLOGI

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av massa med frilagda fibrer och för vissa applikationer bleks massan därefter.

Massateknologi på RISE stöder forskning och utveckling för industrins ständigt förändrade behov och utmaningar samt skärpta krav från myndigheter och kunder. Fokus ligger på att ta fram hållbara och kostnadseffektiva processlösningar i hela värdekedjan från olika råvaror, även återvunnet material, till massa för olika ändamål. ​ ​

RISE arbetar både med att förbättra existerande processer för massakokning, syrgasdelignifiering, blekning och med att utveckla nya processer för massaframställning. Optimering av processerna för maximalt utnyttjande av råvara, besparing av kemikalier, energi, vatten och ständig minskning av miljöavtrycket är kärnan i forsknings- och utvecklingsarbetet.

RISE har lång erfarenhet av kemisk massatillverkning (kokning och blekning), tillgång till modern utrustning och kvalificerade specialister, vilket underlättar testning av idéer, demonstration i laboratorie- och pilotskala och påskyndar genomförandet och felsökning i industriell skala. Vi kan leverera de svar och den information du behöver inom:

 • Råvarans (ved och annan biomassa) lämplighet för användning i olika pappers/cellulosaapplikationer
 • Ved- och renserifrågor
 • Flisförbehandlingar
 • Koknings- och blekningsbetingelser
 • Nya kok- och blekmedel, inklusive enzymer
 • Ljushet och ljusstabilitet
 • Massareaktivitet
 • Massa- och fiberegenskaper
 • Miljöpåverkan

 

Vi arbetar både med långsiktig forskning för att förbättra existerande processer för kokning, syrgasdelignifiering och blekning samt hantering av akuta processproblem på fiberlinjen.

Några exempel på vad RISE kan erbjuda inom massateknologi:

 • Optimerade koknings- och blekningsstrategier med avseende på massakvalitet och processekonomi
 • Nya hållbara massaprocesser med liten miljöpåverkan
 • Omställning av processer med avseende på råmaterial och/eller slutprodukt
 • Fraktionering av cellulosa, hemicellulosa och lignin från olika råvaror med avseende på bioraffinaderiets behov
 • Integrering av bioraffinaderiprocesser i kemiska massafabriker
 • Tillverkning av specialcellulosa för framställning av t.ex. textil och nanocellulosa
Galya Simeonova

Kontaktperson

Galya Simeonova

Forskare

+46 73 370 55 56

Läs mer om Galya

Kontakta Galya
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Test & demo

FENIX

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för-…
Test & demo

FEX

En komplett pilotmiljö för papperstillverkning med uppdragsgivare från hela världen.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

Antrakinon utgörs av gula nålformiga kristaller och är en form av dispersion som används i vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att få en jämn kvalite på processen är det viktigt att veta exakta mängden antrak…