Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Läkemedels­utveckling

På RISE har vi kunskap om hela läkemedels­­utvecklings­­kedjan, från target till patient. Vi kan hjälpa till med processutveckling, analys (GMP/GLP), formulering och produktion (GMP) av läkemedels­produkten för kliniska prövningar, men även tidig riskutvärdering av målsättning och säkerhetsutvärdering enligt GLP.

Vi är vana att jobba med kemisk processutveckling, uppskalning syntes och ny formulering av läkemedel med ibland hög kemisk komplexitet och utmanande fysikalisk-kemiska egenskaper. Läkemedelsutvecklingen spänner från tidiga upptäcktsfaser till sena utvecklingsstadier och kommersiella produkter och omfattar utveckling, läkemedelsproduktion och dokumentation enligt kvalitets-och myndighetskrav.

Iterativ process för optimala läkemedel

Den vetenskapliga processen i läkemedelsutveckling (från identifiering av den aktiva substansen till en färdig klinisk produkt) är typiskt iterativ, och ett tätt tvärvetenskapligt samarbete möjliggör optimal problemlösning och en hög framgångsgrad.

Framtidens läkemedelsutveckling

Som en oberoende aktör leder vi flera nationella samverkansprojekt som syftar att förstå utmaningarna och föreslå lösningar för nya typer av läkemedel, både på samhällsnivå och teknisk nivå. Exempel på nationella och internationella projekt där RISE koordinerar eller medverkar är NextBioForm, IMI/ENABLE, CAMP och Swelife-ATMP.

Nicolaas Schipper

Kontaktperson

Nicolaas Schipper

Head of manufacture

+46 70 217 78 20

Läs mer om Nicolaas

Kontakta Nicolaas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Kontakta oss på Pharma Office

Via Pharma Office når du all RISE kompetens och infrastruktur inom läkemedelsutveckling. Vi vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att ta fram nya läkemedel - från idé till säker produkt. Har du en utm…
Test & demo

Läkemedel och medicintekniska produkter

Testbädd som ger ett helhetsgrepp i farmaceutiska utvecklingen av nya läkemedel och medicintekniska produkter.
Berättelse

Nytt läkemedel kan bli en hjälp mot neurologisk störning

När ett läkemedel ska tas fram krävs inte bara att en aktiv substans utvecklats – det ska även till en effektiv läkemedelsberedning, så att ämnet kan tas upp av kroppen på rätt sätt. RISE samarbetar med läkemedelsbolaget Umecrine …
Projekt

NextBioForm: Centrum för formulering och processning av biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är utmärkta terapier, men känsliga och ofta svåra läkemedelsprodukter. Det är ofta komplicerat att skapa stabila formuleringar, vilket gör att läkemedlet måste hållas kylt, vilket begränsar patientens vardag. …
Expertis

Biologisk säkerhet och funktion

Produkter som används i syfte att  behandla, vårda, diagnosticera och förbättra eller bibehålla hälsa måste vara säkra för brukarna. Dessutom ska produkterna uppnå den avsedda verkan för brukaren. Innan en produkt släpps på markna…
Område

Läkemedel

En åldrande befolkning innebär att allt fler människor lever med kronisk sjukdom. Många, ofta sällsynta, sjukdomar saknar behandling. Men det finns nya möjligheter för behandling, bot och ett friskare liv genom precisionsmedicin, …
Expertis

Toxikologiska tester och safety

Vi kan testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för läkemedelskandidater, kemikalier, livsmedelstillsatser och medicintekniska produkter. Vi kan mäta att substanserna har den säkerhetsmarginal som krävs för att bli…