Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kraftsystemsanalys

Kraftsystemet är mitt i en omvandling, där integreringen av intermittent förnybar elproduktion innebär förändringar i systemets dynamik och ökad belastning av transmissions- och distributionssystem. RISE expertis inom kraftsystemsanalys bidrar genom forskning och utveckling av metoder och lösningar till att stödja drift och planering av elnät.

Kraftsystemet är beroende av att alltid vara i ett stabilt tillstånd, där fel, utfall och signifikanta förändringar kan riskera systemets integritet och i slutändan leda till elavbrott och stora störningar.

Inom kraftsystemsanalys utvecklar vi simuleringsmodeller av kraftsystemet och dess komponenter för att kunna simulera systemets respons av olika händelser. Tillsammans med mätdata från det verkliga nätet använder vi simuleringsresultat för att utveckla nya lösningar för att öka systemets kapacitet och driftsäkerhet. Utöver klassisk kraftsystemsstabilitet arbetar vi med innovativa lösningar för utökad övervakning och kontroll med hjälp av PMUer, WAMS och nätvärn.

Vår expertis omfattar bland annat

  • Frekvensstabilitet
  • Spänningsstabilitet
  • Vinkelstabilitet
  • Småsignalstabilitet
  • Systemvärn/Nätvärn
  • WAMS
Emil Hillberg

Kontaktperson

Emil Hillberg

Seniorforskare

+46 72 564 95 75

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mattias Persson

Forskare

+46 10 516 50 18

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Förbättrade arbetssätt för systemvärn (SPS) i norska elnätet

Projektet ska ta fram smartare arbetssätt och beslutsstöd för skyddsåtgärder för systemvärn (SPS) i det norska elnätet.
Projekt

Nordic Early Warning Early Prevention System

Forskningsprojekt med mål att utveckla och demonstrera metoder för övervakning och styrning för att motverka instabilitet i det nordiska kraftsystemet. Projektet drivs som ett svensk-norskt samarbete, under ledning av stamnätsägar…
Projekt

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Forskningsprojekt med mål att bygga kompetens i flera steg kring hur kapacitetsutnyttjandet i elkraftsystem påverkas genom utnyttjande av systemvärn. Projektet inkluderar doktorander på Lunds Tekniska Högskola samt på Kungliga Tek…
Projekt

ANM4L - sol och vind för alla

Alternativ till traditionell nätverksutbyggnad behövs för att säkerställa en hållbar utveckling av elnätet. Ny teknik, metoder och marknader växer fram för att ge ökad flexibilitet i förbrukning, produktion och överföringskapacite…
Expertis

Elmarknader och nätreglering

Elektrifieringen och omställningen av energisystemet ger upphov till stora utmaningar, inte minst när det gäller elmarknadens utformning och funktion. RISE bidrar med expertis och forskningskompetens för att utforma framtidens elm…
Expertis

Riksmätplatsen för effekt och energi

RISE är Sveriges Nationella Metrologiska Institut och ansvarar genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna inom det internationella måttenhetssystemet SI.
Expertis

Riksmätplatsen för högspänning och högst

RISE är Sveriges Nationella Metrologiska Institut och ansvarar genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna inom det internationella måttenhetssystemet SI.
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…