Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kraftsystemsanalys

Kraftsystemet är mitt i en omvandling, där integreringen av intermittent förnybar elproduktion innebär förändringar i systemets dynamik och ökad belastning av transmissions- och distributionssystem. RISE expertis inom kraftsystemsanalys bidrar genom forskning och utveckling av metoder och lösningar till att stödja drift och planering av elnät.

Kraftsystemet är beroende av att alltid vara i ett stabilt tillstånd, där fel, utfall och signifikanta förändringar kan riskera systemets integritet och i slutändan leda till elavbrott och stora störningar.

Inom kraftsystemsanalys utvecklar vi simuleringsmodeller av kraftsystemet och dess komponenter för att kunna simulera systemets respons av olika händelser. Tillsammans med mätdata från det verkliga nätet använder vi simuleringsresultat för att utveckla nya lösningar för att öka systemets kapacitet och driftsäkerhet. Utöver klassisk kraftsystemsstabilitet arbetar vi med innovativa lösningar för utökad övervakning och kontroll med hjälp av PMUer, WAMS och nätvärn.

Vår expertis omfattar bland annat

  • Frekvensstabilitet
  • Spänningsstabilitet
  • Vinkelstabilitet
  • Småsignalstabilitet
  • Systemvärn
  • WAMS
Emil Hillberg

Kontaktperson

Emil Hillberg

Forskare

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mattias Persson

Forskare

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Energi

Klimatutmaningen och samhällets stora behov av energi kräver nya hållbara, konkurrenskraftiga och flexibla lösningar. Nationella mål som fossilfri elproduktion 2040, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutralt samhälle 2…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Projekt

ANM4L - sol och vind för alla

Alternativ till traditionell nätverksutbyggnad behövs för att säkerställa en hållbar utveckling av elnätet. Ny teknik, metoder och marknader växer fram för att ge ökad flexibilitet i förbrukning, produktion och överföringskapacite…
Expertis

Riksmätplatsen för effekt och energi

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för högspänning och högström

<p>RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.</p>
Expertis

Elmarknader och nätreglering

Elektrifieringen och omställningen av energisystemet ger upphov till stora utmaningar, inte minst när det gäller elmarknadens utformning och funktion. RISE bidrar med expertis och forskningskompetens för att utforma framtidens elm…
Expertis

Energisystem­analys

Vi gör samhällsnyttoinriktade analyser av lokala, regionala och nationella energisystem för att skapa underlag till investeringar, styrmedel och affärsmodeller för energisystemet. Analyserna har ett systemperspektiv och inkluderar…