Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kompositers påverkan vid brand

Användningen av kompositer ökar i takt med ökande krav på lättare fartyg och fordon. Samtidigt ställs höga krav på materialen med avseende på brand och säkerhet. RISE har under flera år aktivt deltagit i forskning kring kompositer och dess påverkan av brand.

Nya produkter och material utvecklas kontinuerligt för att säljas på marknaden, antingen som nya material eller för användning i nya applikationer, där de ersätter befintligt material. Fiberarmerade polymerer (FRP), kompositer, är ett exempel på nya material som ersätter redan befintligt material, där t.ex. stål ersätts i maritima applikationer.

Kompositer är kända för att vara lättviktsmaterial och för bra mekaniska egenskaper. De används därför ofta i avancerade tekniska produkter, så som inom fordonsindustrin, tåg, sjöfartsapplikationer, bygg och flyg. Men det finns en stor nackdel med kompositer. Oftast består matrisen i materialet av en polymer som i många fall är mycket brännbar, vilket gör att kompositer generellt har en dålig brandprestanda. Det finns sätt att förbättra brandbeteendet genom att arbeta med tillsatser och ytbehandlingar.

RISE har lång erfarenhet och kunskap om kompositers påverkan av brand. Genom att aktivt delta i forskningsprojekt, både nationella och internationella, har nya materallösningar utvecklats i nära samarbete med partners, materialtillverkare och slutanvändare. Stort fokus har varit på att hitta lösningar för att kunna bygga lättare fartyg och därmed bl.a. minska bränsleförbrukningen. Ett urval av de senaste projekten RISE deltagit i är

  • BESST
  • Fire-RESIST, finansierat av European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013)
  • KOMPIS, finansierat av Västra Götalands regionen
  • RAMSSES, finansierat av EU Horizon 2020
  • Cost-FRM, finansierat av Norges forskningsråd

Ett annat område där kompositmaterial används är på tåg och andra järnvägsfordon. RISE deltog i projektet Mat4Rail, där ett stort arbete gjordes med att utveckla och utvärdera brandegenskaper hos flera olika kompositer. I projektet LightSURF, som är nationellt finansierat, utvärderas olika ytbehandlingars förmåga att skydda kompositen vid exponering av brand.

Utöver forskningsprojekt jobbar RISE aktivt med kundprojekt, där kundens problemställning är i fokus. Tillsammans arbetas en lösning fram för att möta de brandkrav som applikationen kräver.

Mer information

E-LASS, The European network for lightweight applications at sea, koordineras av RISE och samlar företag, organisationer och institut i Europa för att utbyta kunskap om lättviktsapplikationer och samverka i projekt och projektansökningar.

S-LASS, det svenska nätverket för lätta konstruktioner till sjöss, syftar till att bidra till en positiv och hållbar utveckling inom dessa områden genom lättviktsdesign och -material.

Anna Sandinge

Kontaktperson

Anna Sandinge

Forskare

+46 10 516 59 73

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.