Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulärt samhälle: Industriella restmaterial i cement och betong

Den svenska byggbranschen står inför stora tekniska utmaningar de kommande åren. Detta är kopplat till klimatfotavtrycket i vår byggda miljö och vi måste drastiskt minska koldioxidutsläppen samt minska utnyttjandet av naturliga resurser.

En strategi för att uppnå detta är att ersätta klinker i cement eller cement i betong med reaktiva tillsatsmaterial, som vanligtvis består av industriella biprodukter eller avfallsprodukter.

Att använda tillsatsmaterial i cement eller betong är ett sätt att sänka klimatpåverkan av cementbaserade byggnadsmaterial och förbättra cirkulärt sammhället. I Sverige används nu bindemedel med granulerad masugnsslagg eller lågkalkflygaska från kolförbränning mer och mer. Ofta saknas dock fortfarande bra kunskap om hur man använder tillsatser, om deras påverkan på betongegenskaper och deras effekter på betongens hållbarhet. Om du behöver veta:

  • vilka tillsatser som ska användas i betong och hur de kan kombineras
  • hur tillsatser påverkar betongegenskaperna (färska egenskaper, prestanda, hållbarhet)
  • hur tillsatser reagerar i ett cementbaserat system
  • vilken inverkan tillsatser har på hållbarhet,

så kan vi tillhandahålla kunskap och erfarenhet av ämnen ovan, baserat på vår expertis och våra forskningsresultat.

Dessutom, om du har ett material, som du tror kan användas som tillsatsmaterial (t.ex. bioaskor, gruvrester) men inte är helt säker, har vi kompetens och kunskap att undersöka dess användbarhet och bedöma dess användbarhet i en större industri skala.

Mer information

Visste du att

  • Mald granulerad masugnsslagg (slagg) tillsattes i cement första gången redan 1882?
  • Cement med 66 till 95 % inslag av slagg finns redan som standardiserad produkt på den europeiska marknaden (i form av CEM III/B och CEM III/C)?
  • Industriella biprodukter som slagg och flygaska är begränsade i tillgänglighet och andra tillsatsmaterial som aktiverad lera eller bioaskor blir mer intressanta?

Referenser

U. Mueller, M. Lundgren, A. Babaahmadi, Hydration of concrete binders blended with ground granulated blast furnace slag, fly ash and metakaolin, CBI Rapport 2017-6, Borås, Sweden, 2017.

M. Lundgren, A. Babaahmadi, U. Mueller, On the porosity development in cement pastes containing slag: influence of curing conditions and the effect of carbonation, in: XXIII Concr. Res. Symp., 2017.

U. Mueller, M. Lundgren, K. Malaga, Development of pore structure and hydrate phases of binder pastes blended with slag, fly ash and metakaolin – A comparison, in: 14th Int. Concress Chem. Cem., 2015.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.