Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatanpassat samhällsbyggande

Det finns många aspekter på klimatanpassning - allt från policyutveckling till naturbaserade lösningar och byggnadstekniska detaljer - att navigera bland kunskapen kan vara en utmaning. RISE kan erbjuda såväl spetskompetens som helhetsperspektiv för att hitta lösningar på dina klimatanpassningsutmaningar.

Klimatanpassning är ett brett område som innefattar många olika inriktningar och behov av kompetens. Inom RISE finns expertis som kan stötta i allt från strategiskt arbete med klimatanpassning till utvärdering av egenskaper och funktion hos material och produkter. Vi kan t.ex. erbjuda utbildningar, utredning och analys, test och verifiering samt konsultation. 

Vi kan bland annat hjälpa er att:

  • Säkerställa byggnaders och andra konstruktioners förmåga att stå emot vattenskador och andra yttre påfrestningar.
  • Testa och utvärdera naturbaserade och multifunktionella lösningar för stadsrummet.
  • Klimatriskanalyser av fastighetsbestånd.
  • Ta fram beslutsstöd och metoder för prioritering och värdering av klimatanpassningsåtgärder.
  • Stödja utveckling av arbetssätt och strategier.

Förutom bred expertis inom klimatanpassningsfrågor och åtgärder, sakkunskap inom infrastruktur, material, byggnation, dagvatten och urban grönska har RISE också spetskompetens inom visualisering, digitala system och AI som kan vara viktiga hjälpmedel i klimatanpassningsarbetet. T.ex. för att ta fram eller förbättra planeringsunderlag eller för att öka samverkan med andra aktörer. RISE arbetar också med frågor kring livsmedelsförsörjning och säkerhet (kris och katastrof).

Mer information

 

Hur rustar vi oss för klimatförändringarna?

Tillsammans med Offentliga fastigheter / Sveriges kommuner och regioner har vi på RISE tagit fram en exempelsamling för robusthetshöjande åtgärder.

I materialet lyfter vi fram 20 olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår, som kan öka motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser samt också i många fall generera fler värden.  Att anpassa den befintliga miljön för klimatförändringar innebär ofta stora utmaningar. De åtgärder som lyfts fram är därför sådana som gjorts i befintlig bebyggd miljö, av olika aktörer runt om i Sverige.

Läs rapporten hos Offentliga Fastigheter
 

Hanna Matschke Ekholm

Kontaktperson

Hanna Matschke Ekholm

Projektledare

+46 10 722 33 35

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.