Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jordbävningsteknik

Jordbävningar är katastrofala händelser som inte kan förutsägas. Ändå måste vi se till att byggnader, infrastrukturer och kritisk utrustning för generatorer och telefoni är tillförlitliga under jordbävningar, även i regioner där jordbävningar inte är vanliga. På RISE har vi lång erfarenhet av hur strukturer reagerar på seismiska händelser. Institutionen för Tillämpad Mekanik, i Borås, driver en testbädd som kan utföra seismiska tester av föremål upp till 2 ton. Testbädden kombineras med numeriska simuleringar för att erbjuda ett stort fönster av tjänster för utvärdering av den seismiska sårbarheten för utrustning, byggnader och infrastrukturer i olika skalor.

Testning

Laboratoriet har SKAK1, ett enaxiellt skakbord samt SKAK2, ett skakbord med 4 frihetsgrader, vilket möjliggör test med basrörelser som inkluderar horisontella, vertikala och rotationsaccelerationer. Falska tak, batteriställ, plus en mängd högspännings- och telekommunikationsutrustning hör till de saker som testas i vår testbädd.

Modellering

Institutionen för Tillämpad Mekanik förfogar över modelleringsverktyg för simulering av den seismiska responsen hos byggnader och infrastruktur. Våra ingenjörer väljer och producerar inspelade, simulerade och konstgjorda markrörelser, tillämpar dem på modellen och bedömer resultaten med avseende på strukturell integritet och kodbestämmelser.


Mer information

RISE har ackreditering från SWEDAC för följande testmetoder och standarder:

  • IEEE Std 344
  • IEEE Std 693
  • Telcordia GR-63-CORE
  • IEC 60068-3-3
  • IEC 60068-2-57
  • IEC 60255-21-3
  • IEC 60980

Kontaktperson

Martin Olofsson

Forskare

+46 10 516 53 10
martin.olofsson@ri.se

Läs mer om Martin

Kontaktperson

Michele Godio

Forskare

+46 10 516 50 94
michele.godio@ri.se

Läs mer om Michele