Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Innovationsledning i samverkan

När det ska kraftsamlas och samverkas mellan olika aktörer för att skapa förnyelse och innovation är ofta ”Hur?”-frågan utmanande. Innovationsledning i samverkan blir då en möjliggörare genom att systematiskt och systemiskt leda, organisera och stötta innovationsarbete där flera aktörer är involverade.

Ofta finns höga ambitioner i att samla flera aktörer för att samverka kring att skapa förnyelse och innovation som svarar mot de samhälleliga behoven. I sådant arbete är det en överhängande risk att innovationsinsatser blir alltför fragmenterade och episodiska vilket inte bygger den framtida innovationsförmåga och långsiktiga effekt som önskas. Innovationsledning i samverkan handlar om att systematisk stödja samskapande och på så sätt skapa en förflyttning från en intention/avsikt till ett reellt värde. Det innebär att hjälpa aktörer att ersätta etablerade arbetssätt och system (tekniska såväl som organisatoriska) med nya arbetssätt och system med syfte att skapa nya och relevanta värden. Systemförändringar som i sin tur kräver läroprocesser hos individer, grupper och på organisationsnivå. RISE kan bidra med väl förankrad kunskap och tillämpning runt att leda och organisera innovationsarbete, d.v.s. innovationsledning, med en systems­ansats.

Systemiskt och systematiskt

Systemansatsen innebär att förnyelse- och innovationsarbetet tar hänsyn till tekniska, organisatoriska och kulturella sammanhang som både begränsar och stödjer önskade förändringar. Förnyelsen bärs av lärande som påverkar ledarskapet, strategier, roller och ansvar och bidrar till att utveckla kompetenser och ansvar.  Förnyelsen utvärderas löpande genom uppföljningen av indikatorer för att säkerställa att vi styr i önskad riktning.  

Innovationsledning i samverkan

Många strukturer, satsningar och program sjösätts med syftet att flera medverkande aktörer ska samskapa förnyelse och innovation. Dessa satsningar kan se olika ut: satsningar med tydlig koppling till statliga finansiärer, internationella samarbeten, större nationella sammanslutningar som engagerar flera aktörer mot ett gemensamt mål eller ha sin utgångspunkt i samhälleliga utmaningar kopplat mer till regional och lokal utveckling. I alla dessa exempel krävs en orkestrering som tillser behoven, ambitionerna och möjligheterna hos alla de aktörer som medverkar. Det kan vara aktörer från olika sektorer men också på olika strukturnivåer som samhälle, organisation och individ. I denna orkestrering behövs förmåga att säkra att möjligheter tillvaratas samtidigt som utmaningar och risker hanteras. Det behövs också att strategiskt arbete stöttas samtidigt som flexibilitet samt en kultur som uppmuntrar innovativt arbete byggs in. Innovationsarbete i samverkan kännetecknas av samarbete för att utforska behov och möjligheter, skapa och utvärdera nya koncept samt att införa dessa lösningar och innovationer i sammanhanget.

Det är inte ovanligt att innovationsledningskompetens efterfrågas explicit i större satsningar och program där flera aktörer ska samverka för att uppnå ett gemensamt mål. Då bör de insatserna som ska göras vara välförankrade i kunskap om hur innovationsarbete lämpligen leds och organiseras samt anlägga systemansatsen för att minska risk för eventuell suboptimering i de olika planerade aktiviteterna

Ingrid Kihlander

Kontaktperson

Ingrid Kihlander

Senior forskare

+46 10 516 58 27

Läs mer om Ingrid

Kontakta Ingrid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.