Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Industriell säkerhet och skydd av industri

Industriell säkerhet innebär skydd mot industrirelaterade risker. Det omfattar områden som lagring, brandskydd av tankar, lagring av självuppvärmande material, sprinklers, dammexplosioner med mera. RISE hjälper dig med utmaningar inom industrisäkerhet.

Vad innebär industriell säkerhet?

Begreppet industriell säkerhet innefattar skydd mot risker kopplade till industri, lager, brandskydd av cisterner, lagring av självuppvärmande material, sprinklers, dammexplosioner med mera. 

Vår forskning inom industriell säkerhet

På RISE utför vi kontrollerade försök och experiment i olika skala. Då studerar vi parametrar såsom brandspridning, utsläpp från brand, brandmotstånd, självuppvärmningsegenskaper och dammexplosioner. Vid behov kan dessa försök genomföras i kombination med modellering och teoretisk kunskap.

Vår expertis inom industriell säkerhet

Vi har djup expertis inom flera av de områden som är relevanta för industriell säkerhet. Genom vårt långa arbete inom brand har vi stor erfarenhet av brandspridning och brandutredningar. Vi är vana att hantera olika flytande och fasta bränslen, olika typer av släckmedel, dimensionering av sprinkleranläggningar och självuppvärmning. 

Vårt erbjudande inom industriell säkerhet

Har du en frågeställning eller utmaning inom industriell säkerhet? Då är du varmt välkommen att kontakta oss för vägledning. Du är i trygga händer. Vår kombination av teoretisk kunskap och praktisk möjlighet att utföra tester ger oss en särställning på marknaden. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Sixten Dahlbom

Kontaktperson

Sixten Dahlbom

Projektledare

+46 10 516 55 50

Läs mer om Sixten

Kontakta Sixten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Testbed PFAS

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE och försvarssektorn, tillsammans med andra viktiga aktörer. Projektet utvärderar tekniker för rening av PFAS från jord och vatten samt framtidens PFAS-fria medel och metoder för bra…
Expertis

Dammexplosioner

Dammexplosioner kan ha en förödande effekt och leda till personskador eller dödsfall, men också stora materiella skador. Ofta sker dessa olyckor på anläggningar utan tidigare dammexplosioner, vilket leder till en falsk känsla av s…
Expertis

Räddningstjänst

RISE har lång erfarenhet att driva och delta i forskningsprojekt kopplade till teknik, taktik och metodik för effektiva räddningsinsatser. Vår expertis stödjer arbetet med evidensbaserad metodutveckling av räddningsinsatser och lä…
Expertis

Släckskum

RISE har sedan mitten av 70-talet på olika sätt arbetat med släckskum, något som har byggt en bred kompetens inom området. Speciellt kan användning, provning, utvärdering och modellering av skumutbredning lyftas fram som områden d…
Tjänst

Provning för explosiva egenskaper hos damm

En dammexplosion kan uppstå när det bildas en antändningsbar koncentration av fina dammpartiklar i luft och dessa kommer i kontakt med en antändningskälla. Antändningskällan kan vara en het yta, en gnista p.g.a. statisk elektricit…
Tjänst

Kvalitetskontroll av skumvätska

Skumvätskor åldras med tiden och riskerar att få försämrade släckegenskaper. Av den anledningen är det viktigt att regelbundet testa sin skumvätska. Även vid inköp av ny skumvätska kan det vara av värde att göra en kvali…