Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hydrotermisk karbonisering (HTC) av slam

Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en energieffektiv process, där exempelvis blött avloppsslam kan uppgraderas till HTC-kol och separeras från vattnet efter processen. RISE har kompetens och utrustning kring detta både i Stockholm (labbskala) och Örnsköldsvik (pilotskala vid RISE Processum).

RISE experimentreaktor för HTC-försök i labbskala.

Hydrotermisk karbonisering

Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en teknik genom vilken en våt biomassa kan bearbetas till ett mer högvärdigt material. Processen innebär uppvärmning av den våta biomassan i några timmar till 200-250°C under högt tryck för att undvika kokning. Kemiska tillsatser, såsom syra eller bas för pH-justering, eller katalysatorer, kan tillsättas. HTC har fått ett stort intresse som en metod för uppgradering av olika strömmar med lågt värde, t.ex. industriellt avfall av biologiskt ursprung, till ett attraktivt biobränslematerial. HTC-teknik leder inte bara till ökat kolinnehåll utan det tillåter också separation av vissa processfrämmande grundämnen (PFG) som annars kan försvåra användningen av produkten (exempelvis ge korrosion vid förbränning). 

Exempel på nytta för pappers- och massaindustrin

Den mest intressanta tillämpningen av HTC-tekniken i pappers- och massaindustrin är behandling av bioslam från avloppsreningen. Även om bioslammet är rikt på brännbart material består det till största delen av vatten och har dåliga avvattningsegenskaper. Efter HTC blir slammet mer kompakt och lättare att avvattna, samtidigt som halten av klor och alkalimetaller minskar vilket gör den mer lämplig för förbränning i både bark- och sodapanna. Andra potentiella applikationsområden inkluderar behandling av bark och andra vedrester för uppgradering till mer högvärdiga produkter.

Gunnar Westin

Kontaktperson

Gunnar Westin

Gruppchef

+46 10 516 67 57

Läs mer om Gunnar

Kontakta Gunnar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Verónica Benavente

Kontaktperson

Verónica Benavente

Forskare

+46 10 516 67 51

Läs mer om Verónica

Kontakta Verónica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.