Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhet och brand

Brandolyckor påverkar samhället på uppenbara sätt, som att förstöra eller förorena delar av den byggda och naturliga miljön, och på mer subtila sätt, som att förflytta människor och störa ekonomin. Det finns mycket att lära om hur man optimerar insatserna för att mildra de negativa effekterna av brand på ett balanserat och ansvarsfullt sätt.

Vår utmaning

Konsekvenserna av oönskad brand sträcker sig från atmosfärisk (rök), vatten- och markförorening (avrinning av brandvatten) till förlust av material, jobb och bostäder. När man överväger behovet av att ersätta brända föremål i den byggda miljön, kan brand innebära en mycket stor ekonomisk börda för samhället, som inte alltid delas rättvist av alla delar av samhället.

Forskningsläge

Agenda 2030 ökar intresset för att hitta hållbara lösningar på problemet med oönskad brand. Hållbarhet i byggnader, det vill säga att hitta balansen mellan "gröna" byggnader samtidigt som det ger tillräckligt brandskydd, är för närvarande ett aktivt internationellt forskningsområde. Det finns verktyg tillgängliga online för att ge svar på vissa aspekter av hållbarhet, men med några få undantag är de inte fokuserade på eld. ISO/TC 92/SC 3 "Brandhot mot människor och miljö" tillhandahåller standarddokument som indirekt tar upp några av hållbarhetsfrågorna med oönskad brand.

Vårt tillvägagångssätt

Vårt tillvägagångssätt börjar med intern kompetens inom livscykelbedömning (LCA), livscykelkostnad (LCC), och miljöriskbedömning (ERA), som tillämpas på brand och vi kommer att utöka vår kompetens genom samarbeten både internt och externt till RISE. 

På RISE Samhällssäkerhet har flera forskningsprojekt genomförts som riktar sig mot olika aspekter av hållbarhet och brand. Till exempel bidrog RISE med antingen miljömässiga eller ekonomiska/miljömässiga bedömningar till:

 • FP7 DEROCA-projektet, som utvecklade en ny metod för att skapa flamskyddade termoplaster med kolnanorör,
 • H2020 POLYGRAPH-projektet, som utvecklade nya härdplaster laddade med grafenbaserade material,
 • EIT Raw Materials WAPOL-projektet, som utvecklade flamskyddad plast för bilindustrin med hjälp av industriavfall,
 • Brandforsk/NFPA-projektet ENVECO, där ett kalkylbladsbaserat verktyg skapades som uppskattar de miljömässiga och ekonomiska effekterna av lagerbränder,
 • Brandforsk/NFPA-projektets FIRE IMPACT-verktyget, som utökade ENVECO-verktyget till att omfatta fordons- och rumsbränder,
 • MSB-projektet M-KURS, som skapade en miljökurs för räddningstjänst och gjorde FIRE IMPACT-verktyget mer tillgängligt för användarna genom IMI-verktyget,
 • H2020 LASHFIRE-projektet, ett pågående projekt som syftar till att förbättra brandsäkerhetsförhållandena ombord på ro-ro-last-, ro-pax- och fordonsfartyg.

Intressenter

Intressenter som myndigheter, räddningspersonal och brandskyddsingenjörer finner sig i allt högre grad ansvariga för att tillhandahålla hållbara lösningar för att hantera konsekvenserna av brand. Många av dessa intressenter har för närvarande inte expertis för att fatta optimala beslut när brandsäkerhetsåtgärder utformas eller en incident inträffar eller att utveckla utbildningsprogram, även om denna begränsning förändras när prioriteringarna ändras på grund av Agenda 2030.

Mer information

Våra expertiser:

 • Standardisering
 • Modellering
 • Riskanalys 
 • Farliga ämnen (t.ex. PFAS, PAH, Dioxiner, partiklar (PM), mm)
 • Kemiska analyser (FTIR, GC-MS, LC-MS)
 • Brandkemi och flamskyddsmedel 
 • Spridning & efterbehandling (mark, vatten, luft) 
 • Livscykelanalys (LCA) 
 • Mätning och karakterisering av partiklar

Verktyg och publikationer:

Interaktiv Miljöbedömning vid Insats: IMI-verktyget

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Blomqvist

Kontaktperson

Per Blomqvist

Enhetschef

+46 10 516 56 70

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.