Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Geografiskt informationssystem och Fjärranalys

GIS (Geographical Information System) och fjärranalys är verktyg som kan användas i projekt som handlar om till exempel befolkningstillväxt, värmeförlust i byggnader, urbana varma öar (heat islands), att samla en befolkningsopinion om vissa områden med användning av geografiskt läge, bebyggelsetäthet, lämplighetsanalys, markanvändning, osv.

GIS är ett ramverk för insamling, hantering och analys av data om den fysiska världen. Det integrerar många typer av data inklusive vektor- (ex. administrativa gränser, gator och jordlott) och rasterdata (ex. markanvändning och höjd).

Fjärranalys är den vetenskap och teknik genom vilken egenskaper av intressanta objekt kan identifieras utan direkt kontakt. Satelliter kan till exempel på stort avstånd mäta mängder av egenskaper på jordytan. Elektromagnetiska strålar skickas mot jorden och reflekteras sedan tillbaka och tas emot av sensorer ombord på satelliten. Genom att förstå egenskaperna hos det elektromagnetiska svaret kan vi känna till objektens storlek, form och karaktär.

Özüm Durgun

Kontaktperson

Özüm Durgun

Forskare

Läs mer om Özüm

Kontakta Özüm

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.