Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Georadarmätningar

Georadar eller GPR (Ground Penetrating Radar) kan användas för 2D- eller 3D-mätningar på betongkonstruktioner, till exempel för lokalisering av armeringsstänger, stålbalkar, håligheter, sprickor, rör och ingjutningsdetaljer.

 

Georadarmätningar i 2D eller 3D kan användas för scanning av betongkonstruktioner. 2D-mätningar möjliggör en snabb översiktlig kartläggning av betongkonstruktioners innehåll och 3D-mätningar är till stor nytta lokalt där mer detaljerad information efterfrågas. RISE kan utvärdera mätresultaten direkt på georadarns skärm eller analysera resultaten i efterhand med dataprogram. Georadarn har många användningsområden. Exempel:

  • Positionering av armering med mera i pelare/bjälklag för att undvika att kapa armering med mera vid håltagning.
  • Bestämma armeringsinnehållet i betongkonstruktioner, till exempel i bjälklag.
  • Oförstörande provning för positionering av eventuella skador, håligheter, sprickor, rör, etcetera.
  • Utreda om armering rostat i större omfattning, till exempel på grund av svartrost som är svårt att notera på betongytornas utsidor.

Kontaktperson

Daniel Gäwerth

Utredare

+46 10 516 68 15
daniel.gawerth@ri.se

Läs mer om Daniel