Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Framtidsadaptiv design för en cirkulär ekonomi

Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign som möjliggör en förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet

Design för förlängd livslängd

Cirkulära affärsmodeller som bygger på lång produktlivslängd och hög nyttjandegrad av produkter öppnar upp för nya möjligheter till lönsamhet med minskad miljö- och klimatpåverkan. Men dessa affärsmodeller anses ofta medföra högre affärsrisker då förväntade intäkter sprids ut över längre tid. Dagens produkter är oftast inte heller anpassade för cirkulära affärsmodeller, utan är designade på ett sätt så att de riskerar att bli oattraktiva, omoderna och slitas ut eller haverera i förtid. Detta skapar ytterligare ekonomisk osäkerhet för produktägaren. Ett sätt att sänka de produktrelaterade affärsriskerna är att designa “framtidsadaptiva” produkter som kan hållas attraktiva över lång tid och generera stabila intäkter.

 

Möjligheter med framtidsadaptiva produkter

Framtidsadaptiva produkter kan sänka affärsriskerna genom att de designas för en förlängd livslängd som byggs på ökad robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet. En sådan design har potential att utstå, samt anpassas till, framtida händelser och förändrade krav som kan uppkomma under produktens livstid som innebär risker för att produkten blir oattraktiv i förtid.

Nyckeln till att designa framtidsadaptiva produkter är en ”framtidsöppen” produktarkitektur som från början är anpassad för att komponenter och moduler enkelt och effektivt skall kunna repareras eller bytas ut samt kunna uppgraderas över tid när nya behov uppstår. Det kan handla om uppgraderingar av komponenter och hårdvara, men även mjukvaror som kan innebära nytt tjänsteinnehåll. Genom att möjliggöra uppgraderingar kan produkternas miljöprestanda också förbättras över tid. Som exempel skulle en kylskåpskompressor eller förbränningsmotor kunna ersättas av energieffektivare varianter för att förbättra produkternas
 resurseffektivitet under användningstiden. I dag är sådana anpassningar oftast tekniskt utmanande, eller omöjliga för många produktgrupper. I många fall blir det inte heller ekonomiskt lönsamt att uppgradera en existerande produkt, jämfört med att köpa en ny. För de företag som hittar sin formel för cirkulära affärsmodeller med framtidsadaptiva produkter väntar nya typer av intäkter och kundsegment samt ökad potential för stora klimat- och miljönyttor och stärkta immateriella värden som kan bygga ett mer ansvarsfullt och innovativt varumärke. Vidare har framtidsadaptiva produkter också möjlighet att bibehålla sitt värde bättre över tid samt minska livscykelkostnader kopplade till aktiviteter för att underhålla, reparera, och renovera produkterna. Dagens produkter som ofta är anpassade för kostnadseffektiv produktion snarare än lång livslängd, är vanligtvis för dyra för att hållas i bra skick och stora ekonomiska värden går förlorande när produkterna istället blir utdaterade i förtid. Genom att väga framtida intäkter, sänkta livscykelkostnader och andra fördelar mot utvecklingskostnader för att uppnå en viss grad av framtidsadaptivitet, kan företag hitta en lagom grad av adaptivitet som har potential att både sänka affärsriskerna och bidra till ökad lönsamhet.

Genom beprövade arbetssätt och metoder bygger vi ny kunskap och praktiska lösningar

RISE har, tillsammans med partners inom ett flertal branscher, utforskat vilka möjligheter framtidsadaptiv design har för att hjälpa företag i omställningen till cirkulära affärsmodeller. Utifrån våra erfarenheter och kunskap har vi tagit fram praktiskt tillämpbara ramverk, arbetssätt och verktyg för att stötta fler företag att arbeta med cirkulär affärsmodellsinnovation och framtidsadaptiv design. Med våra designmetoder kan företag designa produkter för cirkulära affärsmodeller med en stor potential för att bli både mer lönsamma för producenten, och billigare för kunden jämfört med linjära affärsmodeller.

Hör av dig till oss om du nyfiken på hur ni kan arbeta med framtidsadaptiv design. RISE erbjuder praktiskt stöd samt beprövade metoder och verktyg som kan hjälpa er att sänka affärsriskerna och realisera potentialen med cirkulära affärsmodeller. Våra verktyg ger exempelvis stöd för att identifiera och avgöra:

  • De största riskerna för att era befintliga produkter skall bli utdaterade i förtid, och hur era befintliga produkter lämpar sig för en cirkulär affärsmodell.
  • Hur era produkter bör designas för att vara kunna anpassas för framtida behov och krav.
  • Potentialen för att er tänkta cirkulära affärsmodell kan bli lönsam och vilka miljö- och klimatnyttor som kan uppnås.
  • Vilka krav som bör och kan ställas på produkter som skall fungera över en längre livscykel än idag, och hur inköpspris och livscykelkostnader kan balanseras.

 

Låt oss utforska framtidsadaptiva lösningar och cirkulära affärsmodeller tillsammans!

Inspelning av lanseringseventet av FAD guiden den 20 September 2023
Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.