Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidsadaptiv design för en cirkulär ekonomi

Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign som möjliggör en förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet

Design för förlängd livslängd

Framtidsadaptiva produkter är från början designade för att anpassas till olika framtida händelser och förändringar som kan uppstår över produktens användningstid. Nyckeln för att både designa och tjäna pengar på framtidsadaptiva produkter är en produktarkitektur som från början är anpassad för att komponenter enkelt skall kunna bytas ut efter hand som nya behov uppstår.

Framtidsadaptiva produkter gör det möjligt att använda produkter och komponenter i flera användningscykler, i en cirkulär affärsmodell (CBM) och därmed öka chansen för lönsamhet genom att kunna uppgradera komponenter som kan förbättra miljöprestandan.

På samma sätt som människokroppen, som i dag kan uppgraderas med ett nytt hjärta utan att kroppen dör, bör det vara självklart att till exempel en kylskåpskompressor eller förbränningsmotor kan bytas ut till en energieffektivare variant – utan att skelettet och alla övriga komponenter behöver skrotas. I dag är detta svårt eller omöjligt för många produktgrupper.

Att förlänga livslängden på produkter ger stor klimat- och miljönytta, och är nödvändigt för att uppnå en hållbar framtid inom planetens gränser. Vi vet också att mycket stora ekonomiska värden som finns inbyggda i många typer av produkter går till spillo vid en förtida produktdöd. Tusentals kronor för en fungerande produkt minskar till några få kronor efter materialåtervinning.

Vi vet alltså att det både kan vara affärsmässigt lönsamt och miljömässigt hållbart att underhålla, återanvända, reparera, och renovera produkter, men ändå utgör det i dag bara en försvinnande liten del av tillverkningsindustrins omsättning. I stället är det andra aktörer som försöker fånga dessa ekonomiska värden, men ofta med svårigheter att köpa rätt material, reservdelar eller få tillgång till kunskap för att renovera produkter som främst är anpassade för kostnadseffektiv produktion.

Passar era produkter i en cirkulär affärsmodell?

Vi hjälper er att analysera om någon av era befintliga produkter skulle passa i en cirkulär affärsmodell! Eller att ta fram kunskap kring hur ni kan designa nya bättre anpassade produkter. Kanske kan ni rent av kan få bättre lönsamhet om ni behöll produktägandet och sålde funktion till era kunder istället? Eller om ni köpte tillbaka en redan använd produkt, uppgraderade och sålde produkten igen?

För de företag som hittar sin formel för cirkulära affärsmodeller med framtidsadaptiva produkter väntar nya typer av intäkter, lägre kostnader, nya kundsegment, en potential för stora klimat och miljönyttor, och immateriella värden som kan bygga ett mer ansvarsfullt och innovativt varumärke.

Med framtagna ramverk och arbetsmetodik för cirkulär affäsmodellering och adpativ design bryter vi ner komplexiteten och bidrar med struktur och metodstöd för er design och utvecklingsprocess.

Tillsammans bygger vi ny kunskap och praktiska lösningar

I vårt expertområde framtidsadaptiv design arbetar vi tvärfunktionellt och ur ett systemperspektiv i nära samverkan med industrin för att identifiera både hinder och möjligheter och hitta lönsamma vägar för omställning till en cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att den kunskap vi tar fram i gemensamma forskningsstudier kan användas i praktiken och verkligen har en potential för miljö och klimatnytta bortom inkrementella förbättringar. Vår ambition är att tillsammans med er bygga kunskap som krävs för att kunna ta större kliv för att möta långsiktiga mål om tex. nollutsläpp 2045 och en cirkulär ekonomi.

Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.