Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fotonik - en mångsidig möjliggörare

Det 21a århundrandet tillhör Fotoniken. Precis som elektroniken revolutionerade 1900-talets teknologi så öppnar fotoniken fantastiska nya möjligheter.

På RISE har vi en bred expertis inom fotonik och våra experter finns inom många olika områden. Vi driver tillämpad forskning inom fotonikområdet och har expertis inom komponent och systemutveckling, samt lång erfarenhet av att utveckla, tillämpa och kommersialisera fotoniklösningar i en mängd olika branscher. Vi har dessutom en riksmätplats, starka metrologiresurser och driver flera stora renrum och ett antal testanläggningar vilka stödjer våra fotoniksatsningar.

Fotonikens teknologier

Fiberoptik

På RISE finns expertis och laboratorier för utveckling av fiberoptiska sensorer, komponenter och system liksom ett fullfjädrat renrum för utveckling och produktion av optisk specialfiber.  

Den mångsidiga optiska fibern möjliggör tillämpningar som är svåra eller omöjliga att lösa med annan teknik och du hittar fiberoptiska system i allt fler branscher. Det kan handla om distribuerade sensorer för temperatur och tryck, nya tekniker inom medicinteknik eller mätsystem för möjliggöra processoptimering eller säkerhet inom industri och energisystem. 

Halvledar- och nanoteknologi

Inom fotonikområdet har vi expertis inom bland annat mikro-opto-elektro-mekaniska system (MOEMS) och fotoniska integrerade kretsar (PIC) baserade på indiumfosfid, kisel eller kiselnitrid. 

RISE har en stark bakgrund inom halvledar- och nanoteknologi med två stora renrum och lång erfarenhet av att driva ledande forskning och utveckling inom området i samverkan med industri och universitet.

Metrologi

Kvalitetssäkrad mätteknik är kritisk i alla slags tillämpningar. RISE är experter på området och hjälper industri och samhälle med frågor kring mätning. Det kan handla om kalibrering, utveckling av ny mätteknik, framtagning av mätreferenser eller specialiserade mätinstrument. RISE är även utsedd till Sveriges Nationella Metrologiinstitut (NMI) med ansvar över de svenska storheterna.

Organisk elektronik och fotonik

RISE erbjuder en ledande expertis för utveckling av innovativ organisk elektronik och driver också en prototypanläggning inom området. Ett tätt partnerskap med Linköpings Universitet och inom innovationsklustret Printed Electronics Arena säkerställer ett djup och en bredd inom området. 

Tryckta sensorer, displayer och komponenter hör till våra fokusområden inom tryckt elektronik. Genom att använda organiska material i kombination med vanlig tryckteknik kan helt nya produkter produceras i miljontal till låg kostnad. Hybridkomponenter med en kombination av organiska system och konventionella elektriska eller optiska komponenter skapar ytterligare möjligheter. 

Övrig fotonik

Inom RISE finns en bredd och ett djup inom fotonik, även inom områden som klassisk optik, laserteknik, spektroskopi, kvantoptik, mm. Om vi inte har det du behöver internt så kan vi säkert hänvisa till rätt kompetens.

All teknik som berör generering, manipulation och detektion av ljus omfattas av begreppet fotonik. Det är alltså betydligt bredare än de områden vi beskrivit här ovanför.

Kontakta oss för en dialog om fotonik och vad fotoniken kan göra i din tillämpning. 

Åsa Claesson

Kontaktperson

Åsa Claesson

+46 70 221 16 46

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Norberg

Kontaktperson

Björn Norberg

Affärsutvecklare

+46 10 228 41 21

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.