Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Feedstock-/kemisk återvinning av polymerbaserade material

RISE hjälper med att sluta loopen för polymerflöden som avvisas från mekanisk återvinning och återskapa en råvara som kan användas i kemiska processer.

Varför råmaterialåtervinning?

En mängd olika polymerprodukter kan inte återvinnas mekaniskt på grund av deras komplexa struktur eller föroreningsnivå. Även de polymerströmmar som återvinns mekaniskt idag utsätts för åldrande och kan således inte återanvändas eller materialåtervinnas i oändlighet. Feedstock-återvinning ger en möjlighet att sluta loopen för polymerflöden som avvisas från mekanisk återvinning genom att bryta ner dem och återskapa en råvara som kan användas i kemiska eller petrokemiska processer. Fungerande feedstock-återvinning av polymerer är därför avgörande för att möjliggöra cirkulation av alla polymera material, vare sig de är fossila eller biobaserade, komplexa, förorenade eller rena.

Vårt erbjudande

RISE har ett brett spektrum av kompetenser samlade kring feedstock-återvinning av polymera material. Med samlad kompetens kan vi stödja våra kunder med att:

  • utveckla ny teknik och strukturer,
  • koppla dem till analyser och utvärderingar av effekterna detta kan ha,
  • utvärdera vad som är det "rätta" valet ur ett hållbarhetsperspektiv, och
  • utforma strukturer och incitament så att hållbara lösningar också accepteras och implementeras.

Vi driver utveckling av feedstock-återvinning i nära samarbete med mekanisk återvinning av polymerer där RISE också har en ledande kompetens. Vi hjälper er att identifiera de fall där feedstock-återvinning är nödvändig, att välja den lämpligaste tekniken, utvärdera den valda tekniken ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv och att se till att rätt balans upprätthålls mellan resurseffektivitet i materialanvändning och bevarande av material i loopen, dvs dess cirkularitet.

Lena Smuk

Kontaktperson

Lena Smuk

Senior Forskare

+46 10 516 59 54

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.