Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vätgasens betydelse i energiomställningen

Vätgas förväntas ha en viktig roll i den pågående klimat- och energiomställningen då den kan produceras med lågt koldioxidavtryck, om inte fossilfritt.

Potentialen för miljövänlig vätgas som råvara och bränsle i industri- och transportsektorn är mycket stor. Detta eftersom vätgas kan användas för att minska koldioxidutsläpp från både industri- och transportsektorn. Vätgas kan dessutom användas för att balansera fluktuationer i kraftnätet.  

För en hållbar omställning krävs en välutvecklad infrastruktur, tillgång till tillräckligt med förnybar el och ett helhetsperspektiv.  

RISE vill vara med och stötta din verksamhet i det pågående omställningsarbetet genom att bidra med fakta och vetenskap. Vi är en konstruktiv partner och kartlägger vätgasproduktionens och vätgasanvändningens möjligheter och utmaningar utifrån din unika situation.  

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Stefan Ivarsson, enhetschef
Sara Skärhem, senior projektledare
Maria Edvall, senior projektledare

Annika Carlsson, forskare
Jeanette Petersson, ingenjör forskning
Anna Cornander, projektledare

Christer Karlsson, forsknings- och affärsutvecklare
Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare

Stefan Ivarsson

Kontaktperson

Stefan Ivarsson

Enhetschef

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Skärhem

Kontaktperson

Sara Skärhem

Senior Projektledare

Läs mer om Sara

Kontakta Sara

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Vätgas kan bära den förnybara energin

I omställningen till ett klimatneutralt Sverige spelar vätgasen en central roll. Användningsområdet för bränsleceller där vätgas omvandlas till el är i det närmast oändligt.
Test & demo

Hybridteknik för fordons­framdrivning

Det batteritestcenter med bredast utbud i Norden av batteriprovning för fordon. Anläggningen är öppen för kunder och forskare. Även stora provobjekt tas emot.
Test & demo

SHC och FCC

Samraffinering innebär att biobaserade råvaror processas tillsammans med fossil olja i syfte att framställa flytande drivmedel. Intressenter återfinns bland annat inom petroleum- och skogsindustrin samt tillverkare av katalysatore…
Test & demo

Förgasning

Testbädden för förgasning används för tester, utvärdering och demonstration av förgasningsprocesser, samt för forskning inom samma område. Huvudintressenter för förgasning ligger bland annat hos återvinningsindustrin för återvinni…
Tjänst

Analys av biogas, naturgas, LNG/LBG och biometan

Biogas från biogasanläggningar eller reningsverk består huvudsakligen av metan och koldioxid, men innehåller också mindre mängder av många andra ämnen. I fordonsgas hittar man oftast mindre mängder av kvävgas, kolmonoxid, kolväten…
Tjänst

Inre tryckprovning

RISE har möjlighet att erbjuda inre tryckprovning enligt kundens önskemål eller föreskriven provning enligt olika standarder.   
Projekt

Större tankar om vätgas

Större tankar om vätgas fokuserar på att genom nätsimuleringar utreda vilken nytta en kommande utbyggand av vätgastankstationer kan ha för att stötta upp elnätet genom att agera energilager, bidra med flexibilitet och minska behov…
Projekt

Systemperspektiv för effektiv vätgasproduktion via koppling till fjärrvärme

RISE driver ett projekt tillsammans med ett antal företagspartners som handlar om att öka totalverkningsgraden i omvandlingen el-vätgas-el genom sektorkoppling med fjärrvärmeproduktion.