Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektronikbyggsätt

Med huvudfokus på tillförlitlig elektronikhårdvara arbetar vi inom ett flertal områden som stödjer produktframtagning av elektronik. Vi kan hjälpa till med elektronikbyggsätt, tillverkningsteknik, processvalidering, tillförlitlighet, provning, material- och felanalys.

Kraftmodul
Foto: Saeed Akbari
Inkapslad kraftmodul

Systemintegration för elektronik

RISE verksamhet inom systemintegration innefattar fundamentala studier av produktions-, design- och byggsättsteknologi för mikrosystem.

Vi kan hjälpa företag med analyser av processer och metoder som behövs för tillverkning och integration av elektronik, optoelektronik och mikrosystemkomponenter. Genom att öka kunskapen om förbindning, kapsling och byggsätt för elektronik och systemkomponenter hjälper vi industrin att designa och tillverka bättre, innovativare produkter som dessutom har högre tillförlitlighet. Detta gör vi genom teoretisk simulering och modellering såväl som genom experimentell forskning.

Vårt erbjudande

Vi hjälper er lösa frågor som rör:

  • Elektronikbyggsätt
  • Tillverkningsteknik
  • Processvalidering
  • Tillförlitlighet
  • Provning
  • Material- och felanalys
  • Simulering

Kontakta oss gärna för mer information


Kontaktperson

Klas Brinkfeldt

Enhetschef

+46 10 228 47 14
klas.brinkfeldt@ri.se

Läs mer om Klas

Relaterat

Område

Elektronik

Elektronik finns överallt omkring oss – i hemmet, på arbetsplatsen och i offentliga miljöer. Smarta elektroniksystem krävs i utvecklingen av förnybara energikällor och för att effektivisera energiproduktionen. De behövs för att di…
Expertis

Material- och felanalys elektronik

I dagens mycket snabba utveckling inom material- och teknikområdet är risken stor att allt fler fel och misstag begås vid tillverkning av elektronikprodukter. Detta kan bli mycket kostsamt om det inte upptäcks i tid.
Expertis

SME coaching

Vi kan hjälper uppfinnare och småföretag med teknisk och kommersiell expertis, med specifikt fokus på elektronik, sensorer, smarta tillverkningsmetoder och miniatyrisering.
Nätverk

Skydd av elektronik i svåra miljöer

Som medlem i nätverket får du möjlighet att byta erfarenheter med tillverkare av elektronik, företag som använder elektronik i sina produkter, underleverantörer, kontraktstillverkare och med forskare från RISE.
Kurs

13 okt 2020 - 14 okt 2020

IEC 61508 – Pålitliga elektroniksystem

2-dagars kurs i standard IEC 61508 som på en detaljerad nivå går igenom kraven på både system, hårdvara samt programvara. Målet med kursen är att man skall få tillräcklig förståelse kring IEC 61508 och hur den är uppbyggd för att själv kunna jobba vidare.

SCAPE 2019 – Energieffektiv kraftelektronik

Den 12-14 maj arrangerar RISE tillsammans med samarbetspartners en internationell workshop om bredbandgapselektronik (WBG) och kraftelektronik. Välkommen till SCAPE 2019!