Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kopplingen autonom körning och elektrifiering

Två parallellt framväxande trender inom bilindustrin är automation och elektrifiering. Specifika nyttor, möjligheter men också nackdelar med de respektive teknologierna framhålls ofta i olika sammanhang. Men hur påverkar och möjliggör de egentligen varandra? Expertisområdet handlar om hur de båda teknologierna kan dra nytta och förstärka varandras

Tre områden där kombinationen av autonoma och elektrifierade fordon bidrar till varandras egenskaper är energieffektivitet, säkerhet och nya användningsområden.

Batteriers begränsade energitäthet och kostnad jämfört med motsvarande flytande bränslen bidrar till att elektrifierade fordon ofta har kortare räckvidd än traditionella fordon med förbränningsmotor. Körmönstren för autonoma elektrifierade fordon skulle kunna anpassas för att optimera användandet baserat på tillgänglig räckvidd mest energieffektivt eller efter vilka möjligheter det finns att ladda/tanka elfordonet. Ett annat specifikt fall är när energin överförs via en elväg till ett uppkopplat autonomt fordon i rörelse. I detta fall är räckvidden inte lika beroende av energilagret ombord men ett autonomt fordon skulle ändå kunna anpassa körningen och energiöverföringen för att optimera mot lägre kostnader och längre räckvidd.

Autonoma fordon har, oberoende av energibärare, potential att bidra till ökad trafiksäkerhet. Genom elektrifiering finns möjlighet att ytterligare addera till säkerheten. Autonoma elektrifierade maskiner i gruvor är då ett exempel där kombinationen skulle kunna möjliggöra att mängden nedsmutsad luft kan minskas och dessutom kan delar av driften genomföras utan att människor behöver utsättas för en potentiellt riskfyllt arbete. 

Kombinationen av de båda teknologierna möjliggör också nya typer av fordon på nya typer av marknader som har potential att driva kostnadseffektivitet och utnyttjandegrad. Exempel är fordon som kan utföra nästan ljudlösa logistikuppdrag nattetid för att sedan anpassas till att transportera annat gods eller människor dagtid. En av utmaningarna här är då hur energin smartast ska tillföras fordonet för att exempelvis minimera stilleståndstid, onödiga fordonsrörelser och kostnader. Dessa fordon kan få helt andra utseenden, exempelvis små autonoma leveransrobotar, jämfört med fordonen som rullar på vägarna idag.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.