Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dricksvattendirektivet - skapar en säker vattenförsörjning

2020 tog EU:s ministerråd beslut om ett nytt dricksvattendirektiv som implementeras i Sverige under våren 2023. Målet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från alla slags föroreningar i dricksvatten samt att förbättra tillgången på dricksvatten. Detta innebär nya krav som påverkar alla som arbetar med vattenförsörjning.

På RISE arbetar vi med alla aktörer inom vattenförsörjningskedjan. Har du frågor kring dricksvattendirektivet? Hör av dig så kan vi hjälpa dig komma vidare i dina tankar. 

De viktigaste punkterna i det nya dricksvattendirektivet, där högre krav kommer ställas framåt, är:  

  • Material i kontakt med vatten (Art 11) 
  • Vattenläckage (Art 4) 
  • Riskanalyser (Art 7-10) 
  • Övervakning av ämnen (Art 5 och Art 13) 
  • Information till allmänheten och rapportering till EU (Art 17 och Art 18) 

Vattenförsörjningskedjan (ladda ner pdf)

Säker vattenförsörjning och vattenanvändning 

RISE har en bred kompetens inom vattenområdet och stöttar offentliga och privata aktörer inom många områden som kopplar till Dricksvattendirektivets olika delar. Vi jobbar med att säkerställa en hållbar vattenförsörjning samt att effektivisera industrins och jordbrukets vattenanvändning. 

Säkerhetsrelaterade frågor med smarta IT-system för säker datahantering inom VA-systemet blir allt viktigare. RISE har bred expertis kring detta, med fokus på bland annat cybersäkerhet, sensorutveckling och smart övervakning. 

Provning och certifiering 

RISE utför provning och certifiering av material och komponenter i kontakt med dricksvatten. Med de nya krav som kommer i och med Dricksvattendirektivet artikel 11 – material i kontakt med vatten – möter vi de nya kraven med både lång erfarenhet och en modern provnings- och certifieringsverksamhet. 

Riskanalyser 

RISE har även en lång erfarenhet av arbete med riskanalyser inom olika områden kopplat till bland annat mikrobiologisk säkerhet och legionella. Forskning bedrivs även inom kemisk säkerhet, vattenrening och på mikroföroreningar. RISE erbjuder provtagning och analys av yt-, grund-, dricks- samt släckvatten. Forskning bedrivs kopplat till att utvärdera olika reningstekniker för PFAS i vatten och mark. För detta har RISE en väletablerade testbädd där olika reningstekniker utvärderas.

Webbinarieserie och utbildning 

RISE genomför en serie webbinarier kring Dricksvattendirektivet och vad de privata och offentliga aktörerna behöver säkerställa inför att de nya kraven träder i kraft. RISE har även tagit fram en utbildning med fokus på Artikel 11, med planerad lansering under 2024. Utbildningen ger dig djupare kunskap om de specifika kraven och riktlinjerna för material i kontakt med dricksvatten. Se mer information och länkar i högerspalten. 

Kontakt 

Har du frågor och tankar kring Dricksvattendirektivet? Du kanske undrar vilka effekter de nya kraven kommer ha på er verksamhet eller hur ni kan skydda er från framtida hot och risker? Kontakta Robert Gladh. 

Robert Gladh

Kontaktperson

Robert Gladh

Projektledare

+46 10 722 33 36

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.