Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utvecklingen med en ökad kompetens och utveckling av cybersäkerhet.

Samhällsfunktioner måste fungera även vid störningar

I ett resilient och robust samhälle måste grundläggande funktioner som energiförsörjning, transport, tillgång till livsmedel och dricksvatten, kommunikation samt hälso- och sjukvård fungera även vid störningar. Dessa funktioner blir alltmer beroende av digital teknik, vilket öppnar för nya möjligheter men också ställer krav på ökad cybersäkerhet.

Enskilda aktörer bidrar till samhällets totala säkerhet

Genom att vidta åtgärder för att nå hög cybersäkerhet i den egna verksamheten minskar risken för oönskade intrång och de oönskade kostnader ett cyberangrepp medför. Samtidigt är verksamheter i samhället till stor del sammanlänkade, vilket innebär att varje enskild aktörs säkerhet också bidrar till samhällets totala säkerhet.

Cyberangrepp innebär stora kostnader

Motiv till ett cyberangrepp kan vara ekonomiskt, som exempelvis vid ransomware. Då stjäl angriparen filer eller system och hotar att publicera eller förstöra dem om en lösensumma inte betalas. Förutom lösensumman kan ett sådant cyberangrepp innebära stora kostnader i form av förlorade eller förstörda data samt ekonomisk förlust på grund av att system och därigenom produktion ligger nere.

Allvarliga konsekvenser av cyberangrepp

Om IT-system hos energileverantörer, vattenverk eller industrier drabbas av avancerade virus kan det leda till allvarliga konsekvenser för hela samhället. Syftet med cyberangrepp mot samhällsviktig verksamhet kan vara att identifiera sårbarheter, samla information om landets försvar eller att komma åt forskning och annan sekretessbelagd information. Dessutom kan dessa cyberangrepp minska allmänhetens tilltro till samhället och dess funktion, vilket i sig kan få allvarliga konsekvenser.

Cybersäkerhet på RISE

På RISE finns sedan 2021 Centrum för cybersäkerhet, en neutral plattform som har skapats för att stärka den tillämpade forskningen och öka kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige. Syftet är att stötta såväl näringsliv som offentlig sektor inom cybersäkerhet. Genom Centrum för cybersäkerhet bidrar RISE med expertstöd, forskningspartnerskap och innovationsledning. Vi bedriver forskning inom IoT avseende uppkopplade enheter och autonoma fordon liksom inom cybersäkerhetsekonomi.

Test & demo för cybersäkerhet

RISE har även en test-och demoanläggning, Cyber range, som möjliggör autentiska tester och praktisk träning inom cybersäkerhet. Vi är dessutom ett ackrediterat certifieringsorgan och erbjuder utbildningar som syftar till att rusta näringsliv och offentlig sektor mot eventuella cyberattacker. RISE driver även Cybernoden, en nationell innovationsnod inom cybersäkerhet. 

Utbildningar inom cybersäkerhet

Se alla våra utbildningar inom cybersäkerhet.

Internationella aktiviteter inom cybersäkerhet

Arbete för att motverka cyberattacker och stärka samhällets förmåga att skydda sig mot cybersäkerhetshot pågår över hela världen. RISE är med i flera internationella samarbeten till stöd för forskning, teknikutveckling och kravställning/standarder. Hos RISE finns Certifiering av Cybersäkerhet i uppkopplade konsumentprodukter samt Systemarkitektur och programvaruteknik för cyberfysiska system

Exempel på några samarbeten med fokus på cybersäkerhet

Läs mer om RISE Centrum för cybersäkerhet.

 

Till totalförsvar och krisberedskap på RISE

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.