Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Byggsystem i trä

Utvecklingen av modernt träbyggande har inneburit att det idag finns ett flertal, på marknaden, etablerade byggsystem. Dessa byggsystem innebär olika tekniska lösningar men också delvis olika affärsmodeller.

Inom RISE har vi arbetat med utveckling av ett flertal av dessa byggsystem och arbetar kontinuerligt med att stötta industrin i utveckling av dessa genom beräkning, provning och utvärdering. De mest förekommande systemen bygger på:

 • Industriellt byggda regelstommar
 • Pelar-balk stomme i limträ
 • Skivsystem baserade på KL-trä eller LVL

Våra experter kan hjälpa till med många olika typer av frågeställningar i alla skeden av byggprocessen och för alla typer av aktörer. Exempel på vår verksamhet kan vara att hjälpa fastighetsägare med stöd och utbildning inför att man ska börja bygga med trä. I andra fall kan vi hjälpa trähusproducenter med provning/beräkning för att förbättra den tekniska prestandan i byggsystemen, såsom hur man på bästa sätt ska uppfylla akustik eller brandkrav.

RISE kan bidra med kompetens inom ett flertal av de tekniska frågeställningar som är vanliga för träkonstruktioner såsom:

 • Val av byggsystem
 • Utveckling av byggsystem via beräkning eller provning
 • Skräddasydda utbildningspaket med inriktningar såsom
  • Byggsystem
  • Svikt, vibrationer
  • Brandsäkerhet
  • Beräkningar och standarder såsom Eurokod 5
 • Strategier för cirkularitet och fossilfrihet
 • Health monitoring och undersökning/bedömning av befintliga konstruktioner

RISE har också tagit fram ett flertal handböcker kring byggande med trä. Ett flertal av dessa finns utgivna av Svenskt Trä såsom: KL-trähandbok, Limträhandbok, Dimensionering av träkonstruktioner och Takstolshandbok. Därutöver finns också ett flertal handböcker som går att beställa via Svensk byggtjänst såsom Brandsäkra trähus, Ljudisolering i trähus, Träbalkonger mm.

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.