Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandskydd

Brandskydd är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som syftar till att förebygga och begränsa skador orsakade av brand. Brandskydd är viktigt för att skydda människor, egendom, miljö och samhällsfunktioner från potentiella risker och skador till följd av brand.

Vad innebär brandskydd? 

Brandskydd innebär att förhindra brand, begränsa dess spridning och säkerställa att människor kan evakuera säkert om en brand uppstår. Detta kan innefatta allt från tekniska lösningar som att installera brandvarnare, sprinklersystem till utformning av byggnader med brandsäkra material och organisatoriska rutiner och mänskligt beteende. 

Vad omfattas av begreppet brandskydd?

Brandskydd är ett brett och mångfacetterat område som omfattar flera aspekter och discipliner. Begreppet omfattar en rad olika områden, inklusive brandförebyggande, brandbekämpning, brandutbildning och brandutredning. Det kan också innefatta lagar och regler som styr hur byggnader ska konstrueras och underhållas för att förhindra brand.

Aktivt och passivt brandskydd 

Det finns två huvudtyper av brandskydd: aktivt och passivt. Aktivt brandskydd innefattar system som brandlarm och sprinklersystem, medan passivt brandskydd innefattar designelement som branddörrar och brandsäkra väggar.

När är brandskydd aktuellt?

Brandskydd är aktuellt i alla situationer där det finns en potentiell brandrisk. Det kan gälla både i hemmet, på arbetsplatsen, i offentliga miljöer och i industriella processer. Brandskydd är viktigt eftersom det räddar liv och skyddar egendom. Det är särskilt viktigt inom vissa branscher och verksamheter som hanterar brännbara material, vätskor eller gaser, eller som utsätts för höga temperaturer, gnistor eller elektriska störningar. 

Vår forskning inom brandskydd

Forskning inom brandskydd fokuserar på att utveckla nya tekniker, metoder och material för att förhindra och bekämpa bränder. Det inkluderar allt från att utveckla mer effektiva sprinklersystem till att skapa nya typer av brandsäkra material. 

Våra tjänster inom brandskydd

RISE har bred och djup kunskap inom brandskydd. Vi erbjuder tjänster som brandutredning, rådgivning, utbildning, provning, certifiering och forskning inom brandskydd. Vi har avancerade laboratorier och testanläggningar där vi utför experiment i olika skalor och simuleringar av olika brandscenarier.

Några exempel på vad som ingår inom brandskydd är:

Industriskydd: Vi har expertis inom brandrisker kopplade till industriella applikationer, såsom brandspridning inom och skydd av lager, brandskydd av cisterner, lagring av självuppvärmande material, dammexplosioner, sprinkler och släckmedel. 

Brandmotstånd: Vi kan utvärdera och förbättra brandmotståndet hos olika material, konstruktioner och produkter, såsom dörrar, fönster, väggar, tak, möbler och elektronik.

Brandutveckling och brandspridning: Vi analyserar och modellerar hur en brand startar, växer och sprider sig i olika miljöer, såsom byggnader, fordon, tunnlar och skogar. Olika scenarier kan byggas upp efter behov, antingen i våra labb eller som en datormodell. Vi genomför även brandutredningar.

Brandbekämpning och räddning: Vi stödjer brand- och räddningspersonal i att utveckla metoder för att hantera och släcka olika typer av bränder, exempelvis bränder i bostäder och i undermarksanläggningar. Vi har dessutom erfarenhet från att bistå räddningstjänsten.

Brand, hälsa och miljö:Vi har lång erfarenhet av att mäta och analysera vilka ämnen som bildas när det brinner i olika material och under varierade förutsättningar, samt hur olika ämnen kan spridas. Vi undersöker och bedömer skador och konsekvenser av brand, såsom personskador, materiella skador, miljöpåverkan och samhällsstörningar.

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.