Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet fordon

RISE har lång erfarenhet av att arbete med fordonsindustrin när det gäller olika aspekter av brandsäkerhet. För att möjliggöra brandsäker teknikutveckling är vi, med vår expertis, involverade i såväl forskning som testning och certifiering, olycksutredning, riskbedömning och utbildning.

Vår expertis

RISE är världsledande när det gäller utvärdering av brandsäkerhet inom flera områden. Genom omfattande arbete kring brandsäkerhet för fordon, vilket inkluderar väg- och terrängfordon, maskiner, tåg och sjöfart har vi byggt upp denna expertis kring fordonsbrandsäkerhet. Under de senaste åren har bussar, fartyg och fordon i gruvor under mark, tunnlar och annan kritisk infrastruktur varit i fokus för flera forskningsprojekt.

Nya energibärare, nya material, ny infrastruktur och nya tjänster innebär nya samhällsrisker. RISE strävar efter att minska riskerna, så att ny och hållbar teknik kan införas på ett säkert sätt.

Vår utmaning

Bränder i fordon utgör ett betydande hot mot personsäkerhet och egendom. Ett mardrömsscenario är en stor fordonsbrand i en tunnel eller annan kritisk infrastruktur. Samtidigt används allt mer nya bränslen som naturgas/biogas och olika typer av elfordon som lösning på behovet av hållbara transportalternativ. Dessutom introduceras nya material och ny teknik i fordon, som till exempel solpaneler och automatisering. Dessa nya lösningar introducerar nya brandutmaningar som måste hanteras.

RISE CNG behållare brandtest

Vårt erbjudande

RISE breda kunskap om risk och säkerhet, såväl som vår expertis inom brandområdet, innebär att vi kan hantera komplexa frågeställningar. Vi möjliggör brandsäker teknikutveckling och brandsäkra produkter genom forskning och testning. Vi utbildar, utvärderar och analyserar frågeställningar och nya risker kopplat till bränder i fordon. Vårt välutrustade brandlabb kan användas för att erhålla produkt- och systemgodkännande eller för ad hoc-tester som passar våra kunders specifika behov. Vår kunskap som uppnåtts genom testning och forskning gör oss också till den föredragna samarbetspartnern för olycksutredningar, utbildningar om fordonsbrandsäkerhet och för att möjliggöra brandsäker teknikutveckling samt brandsäkra produkter och tjänster.

Exempel på publikationer inom området är:

Några pågående projekt:

Mer information

FIVE - Där internationell brandkompetens möts

RISE arrangerar FIVE - Fires in Vehicles varannat år, en internationell konferens där forskare, tillsynsmyndigheter, testingenjörer, industri, leverantörer, försäkringsbolag och andra organisationer från olika transportområde samlas för att diskutera viktiga brandfrågor.

Vill du följa vår verksamhet via e-post?

Nyttig information om provning, forskning och utveckling inom transport och brandsäkerthet fordon finner du i vår nyhetsbrev. Prenumerera här

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.