Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandgastoxicitet

Vi är experter på analys av innehållet i brandgaser enligt standardiserade testmetoder, både för produktutveckling samt för olika typer av certifiering.

EN 5659-2 med FTIR-analys
Foto: Per Blomqvist
Rökboxen (EN 5659-2) med FTIR-analys

Brandrök innehåller partiklar och giftiga gaser som vid exponering kan försvåra utrymning samt ge allvarliga toxiska effekter. Brandrökens innehåll vid brand i olika material och produkter kan analyseras med hjälp av dedikerade laboratoriemetoder och avancerad analysutrustning.

Det finns krav på brandtoxicitet inom regelverket för tåg i europa samt för sjöfart internationellt. Kraven för certifiering ställs i EN 45545-2 respektive IMO FTP Code. I båda fallen specificeras provningar enligt EN ISO 5659-2 med FTIR-analys, där kraven gäller röktäthet samt rökens innehåll av giftiga brandgaser.

Konkalorimeter ISO 5660-1
Foto: Sven-Ove Vendel
Konkalorimetern (ISO 5660-1)

Vid produktutveckling används ofta den s.k. konkalorimetern (ISO 5660-1) för mätning av antändningsegenskaper samt brandeffekt. I samma test kan rökgasinnehållet kvantifieras med FTIR-analys baserat på standarden ISO/TS 21397. Försök under reducerad syreatmosfär kan utföras enligt ISO /TS 5660-5.

Steady-state tube furnace ISO/TS 19700
Foto: Per Blomqvist
Steady-state tube furnace (ISO/TS 19700)

Produktionen av brandgaser styrs av det aktuella brandförhållandet. Här är faktorer så som typ av förbränning (glödbrand resp. brand med låga), temperatur, samt syretillgång (ventilation) avgörande. Speciellt graden av ventilation är svår att styra i de provningsmetoder som nämnts ovan. Vid en detaljerad bestämning av produktionen av toxiska brandgaser kan man istället använda sig av rörugnsmetoden ISO/TS 19700. Med denna metod kan man åstakomma stabila kända brandförhållanden under provningen.

De tre ovan nämnda testmetoderna för brandgastoxicitet har utvärderats för provning av isoleringsmaterial. Du hittar RISE-rapporten här.

Mer information

Relevanta standarder:

SS-ISO 19702:2017, Riktlinjer för provtagning och analys av giftiga komponenter i brandgaser med FTIR (ISO 19702:2015, IDT)

ISO/TS 21397:2021, FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests

ISO/TS 5660-5:2020, Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 5: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement) under reduced oxygen atmospheres

SIS-ISO/TS 19700:2016, Rörugnsmetod med kontrollerad ekvivalenskvot för bestämning av skadliga rökgaskomponenter - Steady-state tube furnance

Per Blomqvist

Kontaktperson

Per Blomqvist

Enhetschef

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Sandinge

Kontaktperson

Anna Sandinge

Forskare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.