Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pyrolys av biobränsle och dess produkter biokol och bioolja

Biokol och bioolja är produkter av pyrolys som innebär att ett biobränsle upphettas utan syretillgång. Små förändringar i processen eller bränslet kan ge ett annat utbyte och en annan kvalitet, och därmed ge ökade intäkter eller lägre kostnader. RISE erbjuder expertis för att optimera pyrolysprocessen.

Biokolets och biooljans utbyte och kvalitet påverkas av biobränslet och pyrolysprocessen. Det gäller exempelvis bränslets ursprung, storlek och fukthalt samt processparametrar som temperatur och uppehållstid. Vid pyrolys bildas gaser och tjära, varav en del kan bli bioolja, och biokol som är en fast kolrik återstod. RISE kan mäta parametrar under processen och ta prover för vidare analys. Därefter förslås åtgärder för att styra pyrolysprocessen mot önskade utbyten och kvalitet av pyrolysprodukter.


Kontaktperson

Kent Davidsson

Senior Forskare

+46 10 516 57 96
kent.davidsson@ri.se

Läs mer om Kent

Relaterat

Test & demo

Förgasning

Testbädden för förgasning används för tester, utvärdering och demonstration av förgasningsprocesser, samt för forskning inom samma område. Huvudintressenter för förgasning ligger bland annat hos återvinningsindustrin för återvinni…
Test & demo

Förbränning och Förgasning

Europeiskt konkurrenskraftigt och nationellt unikt labb som erbjuder ett helhetsgrepp över innovationskedjan från forskning och utveckling till demonstratorer, kvalitetssäkring och tekniköverföring. Bränslen, processer och utrustn…
Expertis

Förgasning

Förgasning möjliggör omvandling av alla sorters bränslen till en produktgas, huvudsakligen bestående kolmonoxid (CO) och vätgas (H2). Produktgasen, även kallad syntesgas eller syngas, kan sedan användas för nerströms syntes till k…
Test & demo

Pyrolys

Testbäddarna för pyrolys används för tester, utvärdering och demonstration av pyrolysprocesser och för forskning inom samma område. Huvudintressenter är skogsindustrin, massa- och pappersindustrin samt återvinningsindustrin (plast…
Projekt

Anpassning av pyrolysolja för samuppgradering i konventionella raffinaderier

Snabb pyrolys är en lovande termokemisk teknik för att omvandla lågvärdig biomassa till förnybart vätskeformigt bränsle, så kallad pyrolysolja.
Projekt

Pyrolysoljeproduktion i BOBICs värdekedja

Förhoppningar finns om att processer, som omvandlar skogsbaserade restprodukter från den skogliga värdekedjan till flytande drivmedel, ska kunna utgöra ett betydande bidrag till omställningen från fossilt till förnybart. Bland des…