Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild

Testbädd för pyrolysprocesser

Pyrolys är en förvätskningsteknik som kan användas både för biomassa och för plastavfall och produkten kan användas antingen som energikälla eller vid tillverkning av kemikalier och drivmedel. På RISE finns testbäddar för pyrolys som kan användas från forskning och utveckling till demonstrationer och tekniköverföring.

Pyrolys är en termokemisk process för att omvandla olika typer av organiskt material som biomassa eller plastavfall till energi, kemikalier och/eller drivmedel. Processen sker vid temperaturer mellan 500 till 1000 °C i en syrefri miljö. Produkterna blir en gas som kan kylas ut till en vätska (vanligtvis kallad pyrolysolja) och en icke kondenserbar gas samt en fast produkt, koks.

På RISE kan vi studera snabb pyrolys i olika skalor; analytisk pyrolys, pyrolys i bänkskala samt pyrolys i pilotskala, beroende på den specifika frågeställningen. Med den analytiska pyrolysen, vilken består av en pyroenhet som är ansluten till en gaskromatograf (pyroGC/MS, FID), kan vi studera olika materials termiska beteenden, få en semikvantitativ bestämning av de producerade flyktiga föreningarna samt identifiera typiska pyrolysprodukter (kemiska föreningar och kemiska grupper). För att kunna studera massbalans, karakterisera pyrolysprodukterna (gas, olja och fast material) och ex-situ katalytisk pyrolys har vi en större (1 g/min biomassa) bänkskaleanläggning baserad på en falltubsreaktor (pyroDTF). Slutligen har vi även en pyrolysanläggning i pilotskala baserat på en ablativ cyklonreaktor (POC) för att kunna analysera snabb pyrolys av biomassa i storleksordningen 30 kg/h.

Testbädden möjliggör forskning på en industriellt relevant skala, både i hänseende av pyrolysprocessen själv, samt karakterisering och uppgradering. Tillsammans med våra testbäddar för uppgradering som efterliknar raffinaderiprocesser (SHC och FCC) kan avancerade studier utföras på hela kedjan från råmaterial (såsom sågspån, bark, m m) till biodrivmedel.

För att studera långsam pyrolys finns även två testbäddar baserade på satsvisa (batch) reaktorer, på vardera 7 L och 100 L. Med hjälp av dessa testbäddar kan vi utvärdera olika typer av plastinnehållande avfall, exempelvis blandade plastfraktioner, gummi och kompositer, men även biomassa för tillverkning av biokol. Under hösten 2024 pågår även ett projekt för att bygga upp en kontinuerlig pyrolysanläggning för långsam pyrolys. 

Fakta

Namn på Test & Demo

Pyrolys

Etableringsår

2011

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik

Område

Cirkulär omställning, Energi, Fossilfria drivmedel

Region

Region Norrbotten

Adress

Industrigatan 1, Piteå

Ann-Christine Johansson

Kontaktperson

Ann-Christine Johansson

+46 10 516 61 73

Läs mer om Ann-Christine

Kontakta Ann-Christine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.