Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Förgasning

Testbädden för förgasning används för tester, utvärdering och demonstration av förgasningsprocesser, samt för forskning inom samma område. Huvudintressenter för förgasning ligger bland annat hos återvinningsindustrin för återvinning av plastavfall, men även skogsindustrin och drivmedelsindustrin är intressenter.

Förgasning innebär, i en vidare bemärkelse, tillverkning av brännbara gaser från något kolinnehållande bränsle. Förgasnings skiljer sig därigenom från förbränning, eftersom rökgaserna efter förbränning inte har något kvarvarande kemiskt värmevärde. Förgasning sker således genom oxidering med underskott av syre.

Vid RISE ETC finns flera uppställningar för olika bränsleformer.

  • FOX (Fixed bed Oxygen Blown Gasifier Pilot Plant) är en fastbäddsförgasare som kan användas för att erhålla en kvalitativ syngas från biomassa eller plastavfall. FOX kan förgasa råmaterial i pelletsform. I och med den höga förgasningstemperatur som uppstår tack vare den syreblåsta tekniken, så uppnås samma högkvalitativa syngas som från pulveriserat råmaterial. FOX-piloten har en kapacitet på upp till 4 kg bränsle per timme.

 

  • VAFF (Vertical Atmospheric Flexifuel Furnace), är en icke trycksatt förgasare, även den för pulveriserade bränslen. Kapaciteten ligger 20 - 40 kg per timme, motsvarande ca 100 - 200 kW. Som oxidationsmedium i VAFF-förgasaren kan såväl syrgas som luft och ånga användas.

 

  • DTF (Drop Tube Furnace) är en falltubsreaktor där råvaran matas in i den föruppvärmda ugnens topp och sedan faller mot botten. DTF arbetar i atmosfärstryck och kan matas med pulver och vätska.

Slutprodukten från förgasarna är en syngas som i sin tur antingen kan brännas direkt i olika energiapplikationer eller uppgraderas med hjälp av katalysatorer till biodrivmedel och/eller kemikalier. Som bränngas kan den användas i gasturbiner eller gasmotorer för framställning av el. Alternativt kan den användas i cement- eller massa-/pappersindustrin för diverse tork- eller värmningsapplikationer, men även som reduktionsgas vid ståltillverkning.

Nuvarande forskningsprojekt är mestadels fokuserad på karakterisering av syngasen från biomassa och plastavfall för vidare förädling av nya produkter, tillexempel förnybar/återvunnen plastråvara eller biodrivmedel.

Testbädden möjliggör forskning på en industriellt relevant skala.

Fakta

Testbäddsnamn

Förgasning

Etableringsår

2000

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik

Område

Energi, Fossilfria drivmedel, Vätgas

Region

Region Norrbotten

Adress

Industrigatan 1, Piteå

Fredrik Weiland

Kontaktperson

Fredrik Weiland

+46 10 516 61 83

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.