Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bilbrand och fordonsbrand

En bilbrand eller en fordonsbrand är en allvarlig händelse som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att minska risken för brand i bilar, elbilar och andra fordon.

Vad beror en bilbrand på? 

En bilbrand kan ha flera olika orsaker. Att ett fordon börjar brinna kan bero på ett elfel eller kortslutning, där det elektriska felet leder till överhettning och brand i fordonet. En annan brandorsak kan vara bränsleläckage där en läcka från bränsletanken antänds. Ett fordon kan också börja brinna på grund av att fordonets motor överhettats. 

Brand och säkerhet i bilar

Oavsett det rör sig om en bilbrand, en brand i en buss eller en brand i en lastbil utgör fordonsbränder allvarliga hot mot både personsäkerhet och egendom. I vårt samhälle introduceras nya energibärare såsom naturgas, biogas och batterier. Dessutom introduceras nya material och ny teknik i fordon, som exempelvis solpaneler och automatisering. Den här fordonsutvecklingen medför nya brandutmaningar som vi måste lära oss (kunna) att hantera. 

Är elbilsbrand vanligare?

Forskning visar att det inte är vanligare med bränder i elbilar än i traditionella bilar. Det som skiljer en brand i ett elfordon från en brand i ett traditionellt fordon är brandförloppet. Därför är det viktigt att ha kännedom om det mest effektiva sättet att släcka en elbilsbrand samt vilket släckmedel som ska användas.

Du kan läsa mer om detta i LASHFIREs dokument "Facts and Myths About Fires in Battery Electric Vehicles". 

Nya energibärare, nya material, ny infrastruktur och nya tjänster innebär nya samhällsrisker. RISE strävar efter att minska riskerna, så att ny och hållbar teknik kan införas på ett säkert sätt.

Hur vi förebygger bilbränder och fordonsbränder

Genom RISE forskning och provning inom brand och säkerhet arbetar vi för att förebygga brand i bilar, elbilar samt i andra fordon. Vi är världsledande inom utvärdering av brandsäkerhet inom flera olika områden, där fordonsbrandsäkerhet är ett av våra främsta. RISE möjliggör brandsäker teknikutveckling genom brandforskning, brandprovning, brandutredningar, riskbedömning och utbildningar inom brandsäkerhet för fordon.

Vad vi kan hjälpa till med inom bilbrand och säkerhet

Med vår långa expertis och gedigna kunskap inom brand är vi vana att hantera komplexa frågeställningar och utmaningar. Vår verksamhet omfattar provning inom bilbrand, bussbrand, lastbilsbrand, fartygsbrand, tågbrand samt brand i väg- och terrängfordon. Experter från RISE är ofta involverade i certifiering, olycksutredning och riskbedömning inom fordonsbränder. Vidare arbetar vi ofta i långsiktiga projekt tillsammans med kunder och kan även hjälpa till med ad hoc-tester.

Brandprovning för bil, buss, lastbil och andra fordon

Brandprovning av fordon utförs i våra topputrustade labb. Bland annat har vi ett nytt labb (öppnat 2023) där vi utför säkerhetskritisk provning av batterier kopplade till bilbrand, brand i bussar, brand i lastbilar och andra fordon. Våra labb har fokus på säkerhet för både personal och miljö och är utrustade med avancerad rökgasrening samt rening av släckvatten. På så sätt kan vi utföra brandprovning med högsta möjliga omtanke om miljön och minimala utsläpp.

Välkommen att kontakta oss för provning och certifiering inom bilbrand och fordonsbrand!

RISE CNG behållare brandtest

Exempel på publikationer inom bilbrand och fordonsbrand:

Några pågående projekt:

Mer information

FIVE - Där internationell brandkompetens möts

RISE arrangerar FIVE - Fires in Vehicles varannat år, en internationell konferens där forskare, tillsynsmyndigheter, testingenjörer, industri, leverantörer, försäkringsbolag och andra organisationer från olika transportområde samlas för att diskutera viktiga brandfrågor.

Vill du följa vår verksamhet via e-post?

Nyttig information om provning, forskning och utveckling inom transport och brandsäkerthet fordon finner du i vår nyhetsbrev. Prenumerera här

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.