Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Små avlopp och industriell avloppsvattenrening

Vår främsta kompetens finns inom små (enskilda) avlopp och industriell avloppsvattenrening med fokus på att uppnå miljö- och hälsoskydd och återanvändning av vatten, näring och energi på ett sätt som är ekonomiskt effektivt.

  • Med hjälp av vår testbädd kan vi erbjuda kvalitetssäkrad produktutveckling och utvärdering av små avloppsanläggningar och olika typer av reningssteg.
  • Inom små avlopp kan vi erbjuda utredningar och forskning kring slamtömning, källsorterande avloppslösningar samt utvärderings- och tillsynsmetodik i fält.
  • Inom industriell och kommunal spillvattenrening erbjuder vi kompetens kring processutveckling för rening och återanvändning av olika typer av vatten (spillvatten från livsmedelsproduktion och andra industrier, avloppsvatten, BDT-vatten, dagvatten m.m.) för att uppnå:
    • Bättre resurseffektivitet och miljö- och hälsoskydd i industriella vattensystem
    • Optimerad processutveckling och att mer effektiva och nyutvecklade processer för industriell vattenrening och hushållning införs.
  • För alla typer av verksamhet inom avlopp och avfall kan vi även erbjuda kompetens kring slamkvalitet, certifieringssystem, återföring till jordbruksmark och rening och effekter av mikroföroreningar (läkemedel, mikroplaster m.m.).
Elin Ulinder

Kontaktperson

Elin Ulinder

Projektledare

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.