Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Hållbar affärsmodells­innovation för kombinerad mobilitet

Kombinerade mobilitetstjänster (även kallad Mobility as a Service - MaaS) utgör en möjlighet att revolutionera persontransporter och kan potentiellt ha betydande effekter relaterade till transportsystemets hållbarhet.

MaaS-konceptet integrerar olika transporttjänster såsom kollektivtrafik, bilpooler, samåkning, taxibilar, cykelpooler etc i ett tjänstepaket på ett sätt som ger ett enklare alternativ till privat bilägande.

I princip kan MaaS leda till i minskade transportutsläpp och trängsel, förbättrad tillgänglighet och prisvärdighet samt bidra till en bättre markanvändning. Tjänstefierade affärsmodeller kan också stötta implementering av miljövänlig teknik och på längre sikt cirkulära tillverkningsprocesser.

MaaS omfattar en transformation av hur vi producerar och konsumerar persontransporter. Genom att köpa tjänster istället för produkter kan enskilda resenärer fylla sina transportbehov genom att välja mer miljövänliga och hälsosamma transportsätt som att åka kollektivt, cykla och promenera. MaaS ger möjlighet till bilresor, men uppmuntrar användning av delade transporttjänster istället för privata fordon.

Möjligheten att stimulera hållbart resebeteende kompletteras med incitament att göra resursproduktivitetsvinster längre uppströms i värdekedjan. Tjänstefierade affärsmodeller skapar incitament för att snabbare implementera energieffektiv teknik i fordon och säkerställa att fordonen har en längre livslängd. Även om dessa fördelar är beroende av att MaaS slår igenom i stor skala går de hand i hand med en övergång till nya affärsmodeller som främjar både ny teknik och cirkulära tillverkningsprocesser. 

MaaS kan också leda till en bättre markanvändning i tätbefolkade områden genom att minska antalet fordon som behövs för att uppfylla transportbehoven, särskilt om tjänsten kan använda sig av autonoma fordon. Därför kan MaaS minska behovet av parkeringsinfrastruktur och lindra trängsel, påverka stadsutvecklingen och skapa nya möjligheter inom trafikhantering.

För närvarande är MaaS ett koncept som skapar mycket intresse inom transportindustrin med flera pågående piloter och initiativ både i Sverige och internationellt. Piloterna ger möjlighet att undersöka en rad nyckelfrågor kopplade till MaaS-utvecklingen:

  • Hur kan hinder för samverkan inom värdekedjan övervinnas på ett sätt som gör att nya affärsekosystem utvecklas bland aktörer med ett gemensamt intresse för att skapa hållbara MaaS-affärsmodeller och tjänster?
  • Vilka är hållbarhetseffekterna av MaaS och vilka typer av avvägningar finns mellan olika hållbarhetskriterier?
  • Vilka är de tekniska förutsättningarna som kan möjliggöra MaaS-utvecklingen?
  • Hur kan MaaS-tjänster som stimulerar hållbart resebeteende utformas?
  • Hur kan MaaS utvecklas för att tillgodose transportbehov i olika geografiska områden och sammanhang (t.ex. storstäder, lands- och glesbygden, roaming mellan länder)
  • Vilka är de praktiska konsekvenserna av MaaS avseende stadsutvecklingen och den bebyggda miljön?
  • Vilka typer av institutionella förändringar och politiska innovationer behövs för att hållbara former av MaaS ska kunna utvecklas?
Hans Arby

Kontaktperson

Hans Arby

Senior forskare

+46 10 228 44 69

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.