Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vakansa

Vakansa

Vakansa förvaltar tiden i byggnader och lokaler så att de används resurseffektivt. Vakansas vision är att möta lokalbehoven i våra städer utan att det ska behöva tillskapas några nya kvadratmeter

På Vakansas plattform kan man synliggöra och tillgängliggöra så kallade för “tidsvakanser”. Dvs tider då byggnader och lokaler inte används av den tilltänkta hyresgästen och kan delas med andra. Vakansa underlättar samnyttjande av lokaler genom att hjälpa med allt från avtals-, moms-, försäkrings- och administrativa frågor till det som rör gällande lagar och regelverk.
Målet är att få ihop ett resurseffektivt nyttjande av det befintliga fastighetsbeståndet och därmed minska behovet av nyproducerade byggnader. Vakansa anser att den mest hållbara byggnaden är den som inte behöver byggas då dessa innebär enorm påfrestning på vår planet, människor, djur och natur.

Nyttja Mer
Nyttja Längre
Möjliggör

Kontakt

Orgelgatan 15
754 19 Uppsala
Sverige

E-post

Facebook

Telefon

0767-065662