Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CirkKarta_Sandvik

Sandvik

90% cirkulära över hela koncernen

Sandvik är en verkstadskoncern inom gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och materialteknologi, som tillhandahåller produkter och lösningar baserade på digitalisering, innovation och hållbart ingenjörskap. Bolaget har nyligen kommunicerat att man avser ansluta sig till Science Based Targets initiative samt satt upp hållbarhetsnyckeltal som ska säkerställa att man är på rätt väg för att uppfylla sitt strategiska mål för 2030 om att driva skiftet mot en mer hållbar värld. Nyckeltalet man siktar på för cirkularitet är mer än 90% cirkularitet, som bland annat innebär att verksamheten ska uppnå minst 90% cirkularitet gällande förpackningar, produkter och avfall. För att uppnå detta har Sandvik lanserat ett rad initiativ, som exempelvis ombyggnadslösningar som förlänger livscykler för utrustning och återvinningsprogram för stål och hårdmetall.

Sandvik arbetar med cirkularitet genom hela vår affär där målsättningen är att vi ska vara 90% cirkulära sett övsandviker hela koncernen. Koncernens affärsområden och divisioner har sjösatt ett antal olika initativ för att uppnå detta. Ett exempel på hur man driver både affär och kundnytta genom cirkularitet är vårt program för att återvinna krosskammare till Sandviks konkrossar. Det är ett projekt som företag arbetat med under 15 års tid. Vad som är särskilt spännande är att det inte började som ett hållbarhetsprojekt utan fokus låg på effektivisering av våra produktionsprocesser. Man insåg att begagnade krosskammare var ett enkelt sätt att få tag i det råmaterial som behövdes där man dessutom haMen över tid har vde stenkoll på exakt vilken typ av stål som kom in i produktionsprocessen. Tack vare ett starkt engagemanget från hela organisationen har Sandvik lyckats använda allt mer återvunnet material när de tillverkar reservdelar till våra produkter. Inom detta område har Sandvik lyckats slå målet på 90% cirkularitet och just nu är 91% av materialet som går in i våra smältverk återvunnet. Sandvik siktar nu på att öka den siffran till 95%. Då ställs man istället inför utmaningen att hitta material att återvinna, men tack vare att Sandvik kan involvera kunderna till att bli en del i den cirkulära processen och köpa tillbaka material från dem slipper Sandvik köpa jungfruligt samtidigt som man vet vad det är man köper. Det blir helt enkelt en väldigt bra affär och modell för både Sandvik och kunderna.

– En av de viktigaste lärdomarna är att det är bättre att komma igång med arbetet och att våga prova och misslyckas, säger Mats W Lundberg, hållbarhetsdirektör för Sandvik. På så sätt lär man sig vad som fungerar inom just vår organisation, detta då det ofta är svårt att ta en modell från en annan affär och applicera rakt av. Ingen affär är så pass lika varandra. Jag skulle också tipsa om att inte börja med det svåraste caset, utan börja där du har medlut från början för att träna upp organisationens färdigheter. Det ger också ett framgångscase som kan användas för att bygga internt engagemang för att jobba mer med exempelvis cirkularitet. Om man istället börjar överallt samtidigt är det ett recept för att misslyckas och att överbelasta organisationen snarare än att motivera den.

Nyttja Mer
Möjliggör
Använda Mindre

Kontakt

Kungsbron 1
111 22 Stockholm
Sverige

E-post

Webbplats